Sara Hedrenius föreläsningsunderlag: Arbetsmetoder & material för arbete med flyktingar 23.3.2018 (pdf)

Ferdinand Garoff föreläsningsunderlag: Omsorg om hjälparen 23.3.2018 (pdf)
Ferdinand Garoff föreläsningsunderlag: Skattningsformuläret PROQOL 23.3.2018 (pdf)

Nana Blomqvists föreläsningsunderlag: Traumakartläggning 22.3.2018 (pdf)

Frida Johansson Metsos föreläsningsunderlag: Hur hjälpa unga flyktingar i akut kris? 22.3.2018 (pdf)

Frida Johansson Metsos föreläsningsunderlag: Traumatiserade unga flyktingar 22.9.2017