“If you want to treat me equally, you might have to treat me differently” 

Hela konferens programmet hittas här.

 


Material

Traumatiserade barn

Barn med posttraumatiskt stressyndrom. Barn som upplevt en svår flykt från hemlandet eller som mött rasism i det nya landet kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom men med väldigt olika symptom. Hur kan vi som jobbar med barn identifiera och agera på rätt sätt för att stöda barnet?
Traumapsykolog Frida Johansson Metso, Flyktingkompetens.se (SVE).

Video: Barns reaktioner på svåra händelser (på svenska, textad till tre språk).
Material: Barns reaktioner på svåra händelser (PDF).

 


Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan genom Mindspring. För att alla barn ska ha samma möjligheter är det viktigt att deras föräldrar kan hjälpa dem att klara sig i det nya samhället. För att kunna göra detta behöver föräldrarna i sin tur stöd och vägledning. Därför presenterar vi den danska modellen för peer to peer coaching ”MindSpring”. 
MindSpring konsulent, Tove Madsen, Dansk flyktinghjälp (DAN).

Video: Parent collaboration based on MindSpring, a tool for parental support and collaboration (in English, subtitles in three languages).
Material: Parent collaboration based on MindSpring, a tool for parental support and collaboration. (PDF)

 


Systemiska orättvisor

Systemiska orättvisor, brister på flexibilitet i småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritidsverksamhet. Barn som kommer från tredje land klarar sig statistiskt sämre i skolan än barn födda i Finland, något som framkommer exempelvis i Pisa-undersökningarna. En förklaring till detta kan vara att finländska barn trivs bättre och lär sig mer i de system vi byggt upp kring och i småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritidsverksamhet. Men vilka är de hinder som förhindrar barn från tredje land att lyckas? 
Associate Professor Emmanuel Acquah, Åbo Akademi (FIN).

Video: Hedgehogs or Foxes? In Pursuit of Educational Equity (in English, subtitles in three languages).
Material: Hedgehogs or Foxes? In Pursuit of Educational Equit (PDF).

 


Här hittas en artikel om konferensen som ingick i CLL:s nyhetsbrev (1/2021).