Blogg

 • Vissa projekt berör mer än andra

  ”Hej lärare!”Min f.d. studerande lyser upp i centrala Vasa framför ett varuhus där han jobbar som säkerhetsvakt. Han bär stolt sin uniform, ler stort och frågar intresserat hur vi mår. Han småpratar och skämtar om min äldre dotter. Har jag faktiskt koll på hur ofta hon är och köper karkki på fredagar efter skolan. Svaret…


 • De finlandssvenska integrationsdagarna 26–27 september 2022  

  Senaste vecka var vi ett helt projektgäng som förväntansfulla tog oss mot Helsingfors och De finlandssvenska integrationsdagarna. Dagarna har arrangerats sedan år 2016 av Folktinget och Bildningsalliansen och då flera av oss hade deltagit tidigare var förväntningarna höga. Detta i kombination med det faktum att det var första gången som hela projektgruppen som annars återfinns…


 • Fortsättning och avslutningskonferens 

  Born to be diverse – Born to be included, 26.10.22 kl. 8.30 – ca 16 i Helsingfors, G18  För ungefär två månader sedan, den 31 juli, var det tänkt att vi skulle dra streck för vårt projekt. Då skulle verksamheten vara genomförd och våra slutprodukter snyggt förpackade. Det här innebär att ungefär nu skulle jag…


 • From understanding others to acting for social justice

  Within Finnish education, multicultural education has developed since the 1990’s as a field concentrating on how to receive immigrants in school and integrate them into our society (see, for example, Dervin et al., 2012 and Riitaoja, 2013). There has been a quite established thinking of “us” encountering the “culturally different Others”, and how to tolerate,…


 • Förälder i fjärran land – om Sverige i migrationens tid  

  Det är svårt att inte drabbas av det som just nu sker i de östra delarna av Europa. I spåren av Rysslands invasion i Ukraina och det stora antalet ukrainska familjer som tvingats på flykt aktualiseras återigen en fråga som varit föremål för stor uppmärksamhet under lång tid, och inte minst under det senaste decenniet:…


 • Nya vägar för inkludering och delaktighet – eller konsten att skifta terräng?

  Finland tar emot människor på flykt från olika delar av världen, och frågan om inkludering och delaktighet, men också ansvar, kräver svar – både på ett mer generellt plan och särskilt då det gäller barn och ungdomar. Det går inte att blunda längre, vi måste agera. Som ett viktigt led i detta är den nya…


 • Flykt – en av vår tids största utmaningar 

  Rysslands invasion av Ukraina har på nytt satt flykt högt upp på både den politiska och mediala dagordningen. Senast det skedde var under åren kring 2015 när många flyktingar sökte skydd i Europa. Situationen för människor på flykt från Ukraina återaktualiserar för många frågan om flykt men för de människor runt om i världen som…


 • Ny rapport om (integrering) inkludering på svenska

  Hur ser den finlandssvenska integrationsstigen ut, vilka är förutsättningarna och finns det hinder? Den 16 december 2021 publicerade FSL – Finlands Svenska Lärarförbund – en rapport som vill ge svar på just de frågorna. Som upphovsman till rapporten står Max Willamo, student i rättsvetenskap. I samband med publiceringen arrangerade FSL ett informationstillfälle i vilket även…


 • Hälsningar från MindSpring-ledaren i Närpes

  Mitt namn är Ly (uttalas Li) och jag är utbildad Mindspringledare. I det här inlägget kommer jag att berätta lite om mig själv och om vår första pilotgrupp i Mindspring som började ifjol. Det började med att jag i höstas gick på en Mindspring kurs och fick träffa många nya människor från andra kulturer och…


 • Forskarpresentation- Emmanuel Acquah

  ”Inklusivitet borde vara en pågående process” Emmanuel Acquah, verksam vid Åbo Akademi, har inom sin forskning fokuserat på olika aspekter av hur minoriteter bemöts i samhället och vad lärare behöver för att vara inkluderande i sin undervisning. Han nämner tre nyckelord för detta: kulturell, språklig och sensitiv. I artikeln ”Inklusivitet kräver ett modifierat system” publicerad…


 • Hur mår unga flyktingar i Norden? – nedslag i ett forskningsprojekt 

  Hur mår unga flyktingar i Norden? – nedslag i ett forskningsprojekt 


 • Om flykt och förtroende – tankar från två konferenser

  Vår projekttid och verksamhet blev en annan än vi tänkt oss. Ända sedan inledningen i september 2020 har vi som jobbar i projektet endast träffats på distans. På samma sätt har alla våra egna arrangemang och de vi deltagit i genomförts: framför en skärm. Naturligtvis fungerar det – det måste det göra – men man…


 • Hur möta flyktingar med trauma?

  Det var det övergripande temat för konferensen med samma namn som ordnades av Danish Refugee Council i Köpenhamn 2.12.2021. Medlemmar i Stig in2s projektteam fick en inbjudan från Danmark att delta i konferensen och det internationella MindSpring-möte som ordnades dagen efter dvs 3.12.2021. Vår lilla delegation utgjordes av tre personer, projektledare för Stig in2 Linda…


 • Forskarpresentation: Laid Bouakaz, Sverige

  Redan under Stig in1 reflekterade vi inom projektet en hel del kring det att vara förälder. Alldeles speciellt på hur det är att vara förälder i ett annat land och i en annan kultur än det du växt upp i. Med ett annat bildningssystem och andra sätt att se på vad som förväntas av dig som förälder. En av de forskare vi…


 • En vecka efter konferensen

  Har ni någon gång tänkt på hur långt man blir buren av att få samlas kring något som man anser viktigt? Samlas till stunder då man får lyssna in varandras erfarenheter och kunskap. När man får fråga upp sådant som man undrar över och diskutera med likasinnade. Kort sagt, samlas till tillfällen där man ända…


 • En intensiv helg med MindSpring 3-6.9.2021

  Första helgen i september var det då äntligen dags för det som jag som processansvarig för föräldrasamverkan så länge väntat på. Det var med pirr i magen och stor förväntan som vi på Norrvalla tog emot våra deltagare och blivande MindSpring-ledare vartefter de droppade in på hotellet från olika delar av Svenskfinland. Våra kursledare Jette…


 • Projektets andra konferens 12.11.2021!

  Vi ordnar vår andra konferens “Alone we can do so little – together we can do so much” virtuellt 12 november kl. 09.00-15.00. Integration och inkludering är inget som händer av sig självt. Det är heller inte något som en enskild person eller organisation kan åstadkomma utan det krävs ett nätverk av människor, organisationer och…


 • Kom med och utbilda dig till ledare inom MindSpring!

  Den 3-6 september kl.09.00-16.00 ordnar vi en utbildning för ledare inom metoden MindSpring. Utbildningen äger rum vid den anrika, nyrenoverade Holmsgården vid Norrvalla, Vörå. Utbildningen arrangeras av projektet Stig in2, Astu sisään2, Come in2 och är därför avgiftsfri för deltagarna. Logi ordnas enligt behov vid Hotell Norrvalla. Hotellet erbjuder ett välutrustat gym inomhus, inomhuspool, bastu…


 • Forskning kring finlandssvensk integration – ny kartläggning

  Istället för den utlovade texten kring Laid Bouakaz forskning, kommer istället här ett inlägg om en rykande färsk kartläggning kring finlandssvensk forskning om integration! Bouakaz forskning får ni bekanta er med i augusti.  Under vårvintern 2021 deltog undertecknad i ett informationstillfälle och en workshop som arrangerades av Migrationsinstitutet i samarbete med Bildningsalliansen. Syftet med tillfället var att berätta om den kartläggning som var på gång och samtidigt komplettera kartläggningen med deltagarnas erfarenheter kring genomförd forskning och deras syn på vad de eventuellt upplever fattas. Erfarenheter som nu finns samlade och hittas under rubriken ”Fältets röster för…


 • Traumainformerat arbetssätt – en enkel lösning på ett stort problem?

  Då vi tillsammans med en grupp på ett dussin personer från olika kommuner och organisationer samlades den 19.5 för att få ta del av Stigin2 projektets traumaexperter, psykologerna Ferdinand Garoffs och Frida Johansson Metsos diskussionsinlägg, utgick vi ifrån följande frågeställningar: Vilken hjälp finns att få för barn med trauma i bagaget? Vilka organisationer kan ge…


 • Utvecklingsprocessen för systemiska orättvisor

  Inom Stigin2- projektet har de tre delarna, systemiska orättvisor, föräldrasamverkan och traumatiserade barn skilda utvecklingsprocesser. Processernas målsättning är kompetensutveckling och sektorövergripande utvecklingssamverkan för både personal och frivilliga som arbetar med barn och unga. Målet är att skapa jämlika villkor för alla barn oavsett bakgrund och underlätta integrationen i samhället så att alla kan bli delaktiga.…


 • Forskarpresentation- Disa Bergnehr

  Ett av de fokusområden som Stig in2 ägnar speciell uppmärksamhet åt är föräldrasamverkan. Det här gör vi för att vi under vårt tidigare projekt blev varse om vilken utmanande uppgift man som förälder har i ett nytt land. Man är fostrad och uppväxt i en kultur och en viss typ samhälle med den syn på…


 • Systemiska orättvisor- vad är det egentligen?

  Många av begreppen inom temat för invandring och integration saknar en officiell definition. För att råda bot på denna brist har Arbets- och näringsministeriet tillsatt en arbetsgrupp som har definierat de begrepp som används i Lagen om främjande av integration (1386/2010). Jag har bekantat mig med ett utkast på ordlistan som skall publiceras under sommaren…


 • Forskarpresentation- Alemanji Aminkeng Atabong

  I december 2018 mötte projektet första gången Alemanji Aminkeng Atabong. Vi hade bjudit in honom till en av våra konferenser som behandlade Rasism, inkludering och förebyggande perspektiv och metoder i skolan. Tillsammans med andra inbjudna forskare och sakkunniga gav han sin syn på vad vi i Finland behöver tänka på för att inte bara minska riskerna för utestängning av nyanlända…


 • Forskarpresentation- Medhrar Darvishpour

  Blogginlägget är vår första artikel i en artikelsamling kring integration och inkludering av barn och unga. Här kan du läsa mer om syftet med samlingen: Forskning kring integration – Projektets uppgift (stiginastusisaan.com) I Stig in1 bjöd projektet vid ett flertal tillfällen in forskaren Mehrdad Darvishpour, verksam vid Mälardalens högskola. Darvishpour har under många år forskat kring ensamkommande…


 • Forskning kring integration – Projektets uppgift

  Tiden går snabbt, vårt projekt har snart varit verksamt i nio månader! Och med det konstaterandet vill vi introducera ytterligare en del i det stora pussel som Stig in2 – Born to be included utgör. För att kunna göra det tar vi först ett steg tillbaka till vår projektplan och hur vi formulerat det vi…


 • Projektgruppen tipsar: Webbsidan O-LIKA

  Vi som arbetar med Stig in2 representerar flera organisationer. Tillsammans men också på skilda håll arbetar vi med olika typer av uppgifter och aktuella frågor. Centret för livslångt lärande som är den koordinerande parten för Stig in2 jobbar en hel del med lärarfortbildning, ofta med stöd av Utbildningsstyrelsen men också med stöd av ett antal fonder och stiftelser.  Vid årsskiftet avslutades ett av…


 • Systemiska orättvisor som drabbar invandrarbarn men som kunde elimineras

  Det här är en fortsättning på texten ”Ord spelar roll” och som publicerades här den 22 februari 2021. Texten handlar om invandrarbarn och begreppet jämlikhet och hittas här: ORD SPELAR ROLL! (stiginastusisaan.com) Vi är ense om att det är bäst såväl för det enskilda barnet och för oss alla, att alla barn får en ordentlig…


 • Tidig identifiering avgörande för integration av barn och unga

  “Barn och unga med invandrarbakgrund mår generellt sett sämre, har sämre utbildningsresultat och har en lägre sysselsättningsgrad. Det visar den färska forskningsrapporten Coming of Age in Exile – Health and Socio-Economic Inequalities in Young Refugees in the Nordic Welfare Countries. För att råda bot på det här efterlyser traumapsykolog Frida Johansson Metso tidig identifiering av symtom, en förståelse för…


 • ORD SPELAR ROLL!

  Vår första konferens fick namnet  “If you want to treat me equally, you might have to treat me differently”. “Om du vill behandla mig lika eller jämlikt kan du behöva behandla mig annorlunda”. Det här handlar om ordet “equal” i meningen ” ”Equal” översätts till svenska med ”jämlik” och  ”equally” med ”jämlikhet”. Poängen i vår…


 • Äntligen – At last

  Efter månader av förberedelser ser vi fram emot projektets första konferens! Fredagen den 22 januari inleder vi arbetet i våra tre utvecklingsprocesser med att få lyssna till inbjudna sakkunniga. Vi är stolta över att få presentera våra tre talare: traumapsykolog Frida Johansson Metso från Sverige som kommer att prata om barns reaktioner på svåra händelser…


 • SAVE THE DATE!

  “If you want to treat me equally, you might have to treat me differently”  Tid: 22.1.2021 kl. 10 – 14.00/14.30 Plats: Teams, länk sänds senare Konferensspråk: Svenska och engelskaFör vem: Alla som i sitt uppdrag inom offentlig, privat och frivillig sektor kan stöda barn och unga till en god inkludering: vårdare, socialarbetare, pedagoger, studiehandledare, kuratorer och många fler Talare: Traumapsykolog Frida Johansson Metso (SVE), MindSpring konsulent Tove Madsen (DAN), forskardoktor Emmanuel Aquah (FIN) Arrangör: Projekt ”Stig in2 Astu sisään2 Come in2 – Born…


 • Born to be included – ett nytt projekt för invandrarbarns bästa

  Projekt Stig in! håller paus men är den första september 2020 tillbaka med Stig in2, Astu sisään2, Come in2 – Born to be included . Det nya projektet pågår till sommaren 2022 och kommer i sin verksamhet att helt fokusera på invandrade barn och ungdomar. Projektparterna är nu CLL Åbo Akademi i Vasa och Åbo,…


 • PROJEKT STIG IN! ASTU SISÄÄN! COME IN! 2017-2020 – EN ÖVERSIKT

  Publicerad den 28 januari 2020 av Linda Ahlbäck och Robert Runeberg PROJEKTET STIG IN! ASTU SISÄÄN! COME IN! inleddes med ett löfte till finansiären Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF, att vi skulle arrangera tjugo tvådagarskonferenser kring temat integration runt om i Finland. Vi skulle fokusera på utsatta grupper flyktingar och till varje konferens skulle vi…


 • PROJEKT STIG IN! ASTU SISÄÄN! COME IN! –

  en tillbakablick och en framtidsspaning Projekt Stig in! Astu sisään! Come in! inledde sin verksamhet den första februari 2017 efter att ha beviljats finansiering från AMIF, Asyl- migrations- och integrationsfonden. Projektets bärande idé var att delta i integrationsarbetet av nyanlända genom att föra in forskning, expertis och erfarenhet från mer erfarna integrationsländer till Finland. Under de…


 • KAN MAN FÖRSTÅ HUR DET ÄR ATT BLI UTSATT FÖR TORTYR?

  Publicerad den 25 mars 2019 av Robert Runeberg Kan man förstå hur det är att bli utsatt för tortyr? På något sätt är svaret ja efter konferensen ”Att förstå trauma och resiliens bland vuxna flyktingar” på Norvalla den 7-8 mars. Konferensen lärde mig så mycket, dels fick jag veta om läget i Kongo-Kinshasa och Afghanistan…


 • MONIKULTTUURISTEN PERHEIDEN PALVELUT PUHUTTIVAT KIRKKONUMMELLA!

  Publicerad den 14 februari  2019 av Julia Jänis & Kaisu Lempinen Stig in! –hanke ja Yhteinen kuntamme –hanke järjestivät lastensuojelua ja monikulttuurisia perheitä koskevan konferenssin 31.1. – 1.2. Kirkkonummella. Tilaisuuteen osallistui kahden päivän aikana n.50 henkilöä kunnista ja järjestöistä eri puolilta Suomea. Puheenvuoroja oli pienistä kunnista ja suuremmista kaupungeista Suomesta ja Ruotsista. Konferenssin puheenvuoroissa nousi…


 • ETT ÅR KVAR I PROJEKTET STIG IN! ASTU SISÄÄN! COME IN!

  Publicerad den 15 januari  2019 av Robert Runeberg Tänk att det redan har gått två år sedan projektet startade! Vi lovade förverkliga tjugo konferenser kring temat ”integration av utsatta grupper flyktingar” och nu är vi redan framme vid konferens femton. Vi har genomfört konferenser om ensamkommande flyktingbarn, om hjälp till traumatiserade flyktingar, om skolans och…


 • RASISMEN – FINLANDS STÖRSTA UTMANING

  Publicerad den 19 december 2018 av Robert Runeberg I slutet av  november utkom EU rapporten ”Being Black in the EU” som bygger på 12.000 personers erfarenhet av att ha afrikanskt ursprung och vara bosatt inom EU. Rapporten tar fasta vid tre former av rasism: Våld och trakasseri med rasistiskt motiv Etnisk profilering (t.ex. att bli stoppad av…


 • #SVARTKVINNA

  Publicerad den 29 oktober 2018 av Elin Nyman, Hanna Tuovinen, Erica Sundelin och Fatima Bouktouf Fanna Ndow Norrby är innehavare av instagramkontot @SvartKvinna. Det hela började med en föreläsning på Stockholms universitet, där en professor föreläste om Afrika. Denna professor påstod att ”koloniseringen i Afrika var lätt, eftersom det på den tiden inte finns några som…


 • INKLUSION ELLER INTEGRATION?

  Publicerad den 3 september 2018 av Elin Nyman, Hanna Tuovinen, Erica Sundelin och Fatima Bouktouf När vi, du och jag, tänker på inkludering i ett vardagligt sammanhang utgår vi många gånger ifrån vårt eget perspektiv och vår egen positionering i samhället, det vill säga som vita finländare som aldrig varit med om krig eller erfarenheten att…


 • WOMEN ARE THE FUTURE OF ISLAM – mitt möte med Sherin

  Publicerad den 3 september 2018 av Linda Ahlbäck På fredagsmorgonen den 31 augusti stod min kollega Robert och jag nere i en hotellobby och väntade på den kvinna som vi skulle ta med oss till en föreläsningssal några kvarter bort. Något försenad kom hon ner, men bara för att hämta plåster. Likt så många andra…


 • FATEMEH KHAVARI TILL FINLAND

  Publicerad den 30 maj, 2018 av Robert Runeberg Fatemeh Khavari kom till Sverige år 2015 när hon var 15 år gammal. Hon är Afghansk hazar men hade hela sitt liv levt som utstött och förföljd flykting i Iran. Hon fick till exempel inte gå i skola i Iran. Hennes föräldrar lärde henne läsa och skriva…


 • ÄR SAMHÄLLET POLARISERAT OCH ÄR DIALOG OCH CENSUR LÖSNINGEN?

  Publicerad den 11 maj, 2018 av Robert Runeberg Jag har under den senaste veckan deltagit i två intressanta seminarier. Det första ordnades av Nordisk kulturkontakt på yttrandefrihetens dag den 3 maj och behandlande bl.a. vad man kan göra för att få bukt på hatskriverier. Det andra  var ett Kick-off seminarium för ett projekt finansierat av…


 • Jag är nyfiken på dig!

  Publicerad den 12 april, 2018 av Robert Runeberg Det underbaraste med att jobba inom Stig in! projektet är att jag träffar så mycket människor. Jag träffar fantastiska flyktingkoordinatorer, personal på familjegrupphem, socialarbetare, lärare och tjänstemän. Jag träffar universitetsforskare och praktiker som är verksamma med att stöda nyanlända.  Alla har massa att berätta och jag lär…


 • OLEN UTELIAS SINUSTA!

  Publicerad den 12 april, 2018 av Robert Runeberg Kaikkein ihanin asia Stig in! projektissa työskentelyssä on, että tapaan niin paljon ihmisiä. Tapaan hienoja pakolaiskoordinaattoreita, perhekoti-, sosiaalityöntekijöitä, opettajia ja virkamiehiä. Tapaan yliopistotutkijoita ja ammattilaisia, jotka toimivat aktiivisesti uusien tulokkaiden tukemisessa. Jokaisella on paljon kerrottavaa ja opin uutta joka päivä. Usein minun on kokonaan uudelleen arvioitava aikaisemmat…


 • ETT GEMENSAMT SPRÅK

  Publicerad den 15 mars, 2018 av Yvonne Grönlund Luke Williams i Vörå 15.2 Under konferensdagarna i Vörå 15 – 16.2.2018 fick vi ta del av många berättelser om integration och förebyggande arbete för integration och inkludering. Namnet på konferensen var Kom med! Föreningar och civilsamhället är nyckeln till inkludering. Föreningar presenterade sin verksamhet och berättade om erfarenheter…


 • TANKAR FRÅN FÄLTET

  Publicerad den 7 mars, 2018 av Charlotta Eur Jag deltog i konferensen i Vörå 15-16.2. De timmar jag var på konferensen var mycket givande, inspirerande föreläsare, alla ungdomar som sprang ut och in, som också hade chans att prata, och kanske inspireras av Omid Mahmoudi. Det var också Omid som jag hade mest väntat på…


 • KANSALAISYHTEISKUNNAN JA HARRASTUSTOIMINNAN MERKITYS MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISESSA

  Publicerad den 8 februari, 2018 av Julia Jänis Sisäministeriö järjestää kaikille AMIF-rahoitusta saaneille hankkeille vuosittain tapaamisen, jossa eri hankkeet voivat verkostoitua keskenään. Tätä kautta myös Stig in! –hanke sekä Kauniaisten ja Kirkkonummen Yhteinen kuntamme –hanke saivat mahdollisuuden tutustua ja kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia. Tämä johti lopulta yhteisen konferenssin järjestämiseen Kauniaisissa 25.-26.1.2018. Konferenssin teemaksi valittiin kansalaisyhteiskunnan ja harrastustoiminnan…


 • DE ENSAMKOMMANDES FÖRBUND I FINLAND?

  Publicerad den 7 februari, 2018 av Robert Runeberg Kan det i Finland grundas ett förbund för alla ensamkommande flyktingbarn och ungdomar? När Jessica Havulehto och jag besökte Ensamkommandes förbund och verksamhetslokalen Mötesplats Otto i Malmö blev vi inspirerade. Lokalen sprudlade av verksamhet, ja i schemat på väggen fanns åttio aktiviteter per vecka. Hit kommer flyktingungdomar…


 • TULE MUKAAN! KOM MED! JOIN US!

  Publicerad den 2 januari, 2018 av Robert Runeberg Efter ett år i projektet Stig in! Astu sisään! Come in! tänker jag att det där med att inkludera nyanlända nog inte är en raketvetenskap. Det krävs inga stora förändringar. Greklands tidigare finansminister Gianis Varoufakis sammanfattar det brilliant så här Han säger att det enda som krävs från…


 • SE (PÅ) MIG!

  Publicerad den 5 december, 2017 av Jenny Heino, socialarbetarstuderande Konferensen Se (på) mig!, som arrangerades av projektet Stig in vid Åbo Akademi i Vasa, var det sista tillfället som vi socialarbetarstuderande fick ta del av som praktikanter. Det har varit väldigt givande att få delta i så många intressanta föreläsningar som behandlat ämnet integration och…


 • Skolframgång

  Publicerad den 30 november, 2017 av Hannah Dang, socialarbetarstuderande Konferensen se (på) mig i Vasa (24.11.17), talade Lotta Forsmans föreläsning ”undervisning som öppnar dörrar och bygger broar” särskilt till mig, eftersom jag identifierar mig som flerspråkig och pratat vietnamesiska hemma och svenska i skolan. Hela min skolgång har jag fått höra att kunna flera språk…


 • HUR KAN VI MÖTAS?

  Publicerad den 20 november, 2017 av Laura, socialarbetarstuderande Stig in konferensen “Hur kan vi mötas?” var den andra av tre tillfällen vi som praktikanter inom studier i socialarbete vid Social- och kommunalhögskolan, haft möjlighet att delta i för att lära oss mera om invandring. I denna konferens stod invandrarkvinnor i fokus och hur vi som…


 • VEM ÄR ”INTEGRERAD”

  Publicerad den 15 november, 2017 av Robert Runeberg Projektet Stig In! Astu sisään! Come in! handlar om integration av nyanlända i Finland. Men det finns ett problem med projektet och det är ordet ”integration”. Ordet ”Integration” har naturligtvis många definitioner och jag tror att alla som använder det, använder det på olika sätt. Förr talades…