“Born to be Diverse – Born to be Included”

Hela konferens programmet hittas här.

 


Material

Systemiska orättvisor

Pedagogik för social rättvisa: från att förstå de Andra till att bekämpa orättvisor.
Presentationen fokuserar på hur vi kan vända blicken från att förstå de vi uppfattar som olika, till att granska normerna som skapar den Andre, samt placerar oss i ojämlika positioner i samhället. Ida Hummelstedt går igenom varför goda intentioner och välmenande integrations- eller mångkulturinsatser inte alltid räcker, samt vad en pedagogik för social rättvisa innebär, och hur pedagoger och personer som arbetar med integration kan använda sig av ett normkritiskt förhållningssätt i sitt arbete för att stöda jämlika möjligheter för alla. 
Ida Hummelstedt, PeD, Helsingfors universitet. 

Video: Pedagogik för social rättvisa – Ida Hummelstedt (på svenska, textad till tre språk).
Material: Pedagogik för social rättvisa: från att förstå de Andra till att bekämpa orättvisor (PDF).


Föräldrasamverkan

The MindSpring project – evaluation of a peer-to-peer group program for refugees.
MindSpring is a peer-to-peer program for refugees focusing on stress, trauma and life in exile. The program runs in Holland, Belgium, and most of Scandinavia. Through two mixed methods research projects the feasibility, acceptability and outcome of MindSpring has been evaluated. The results of these projects will be presented alongside challenges and lessons learned. 
Charlotte Sonne, Md, PHD, Competence Center for Transcultural Psychiatry (CTP), Denmark.

Video: The MindSpring project – evaluation of a peer-to-peer group program for refugees (in English, subtitles in three languages).
Material: The MindSpring project – evaluation of a peer-to-peer group program for refugees, (PDF).

 


Traumatiserade barn

The Neurosequential Model – making everyday life easier for the child and the helper.
Trauma and stressful life events affect children’s development and functioning. Persistent, unpredictable and uncontrollable stress may lead to frequent activation of the child’s stress response system. If a child is overwhelmed or dysregulated, it will interfere with the child’s development and you may find the child less available for contact or challenging to help. Recent knowledge about brain development and functioning is helpful in understanding more about why this is so and what can be done to make everyday life easier for the child – and the helper. Kaja Næss Johannessen will use Dr Bruce Perry’s Neurosequential Model to shed light on the topic. 
Kaja Næss Johannessen, NKS Østbytunet Center for Treatment and Professional Development, Norway.

Video: The Neurosequential Model – making everyday life easier for the child and the helper (in English, subtitles in three languages).
Material: The Neurosequential Model – making everyday life easier for the child and the helper, (PDF).


Presentationer av nya projekt:

Hjälp med läxor genom bemötand (PDF).
Pia Wikholm, SOS barnbyar.

HITTA RÄTT-Digital servicehandledningstjänst (PDF).
Karolina Asén, Riika Leppinen, Luckan UngInfo.

NÄKTERGALEN (PDF).
Richard Backman, Helsingfors universitet.

Presentation av arbetet i Stig in2-projektets utvecklingsprocesser:

Stig in2-processerna (PDF)
Anna Pensar-Kuivamäki, Julia Qesteri & Carina Gräsbeck.