Keynotes:

Pedagogik för social rättvisa: från att förstå de Andra till att bekämpa orättvisor,(PDF).
Ida Hummelstedt, Helsingfors universitet.

The MindSpring project – evaluation of a peer-to-peer group program for refugees, (PDF).
Charlotte Sonne, Competence Center for Transcultural Psychiatry (CTP), Denmark.

The Neurosequential Model – making everyday life easier for the child and the helper, (PDF).
Kaja Næss Johannessen, NKS Østbytunet Center for Treatment and Professional Development, Norway.

Presentationer av nya projekt:

Hjälp med läxor genom bemötand, (PDF).
Pia Wikholm, SOS barnbyar.

HITTA RÄTT-Digital servicehandledningstjänst, (PDF).
Karolina Asén, Riika Leppinen, Luckan UngInfo.

NÄKTERGALEN, (PDF).
Richard Backman, Helsingfors universitet.

Presentation av arbetet i Stig in2-projektets utvecklingsprocesser:

Stig in2-processerna, (PDF).
Anna Pensar-Kuivamäki, Julia Qesteri & Carina Gräsbeck.