Konferens – konferenssi 8-9.11.2018

Carina Rennermalm: Värdefostran i heterogena skolor

Mohammad Fazlhashemi: Mångfalden av tolkningar inom islam

Kiia Kuusento: Kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen edistäminen

Merja Huvila ja Marianna Helevirta: Valmistava opetus – Kommunikaatio ja vuorovaikutus kodin ja koulun välillä

Anna Gärdegård: Nordiska jämförelser – nyanlända barn och unga (klipp från konferens i Köpenhamn)

Bandat material från dag 1: LÄNK

Bandat material från dag 2: LÄNK

 

EXTRA MATERIAL:

Nordiska ministerrådet har nyligen beslutat om förlängning av samarbetet gällande integration. Ett särskilt prioriterat område kommer bli barn och unga:

https://www.norden.org/sv/news/det-nordiska-integrationssamarbetet-fortsatter

Elli Heikkilä:

Lapin yliopisto on toteuttanut Opintie sujuvaksi Lapissa -ESR-hankkeen, jossa Siirtolaisuusinstituutti toimi partnerina. Hankkeen tutkimusjulkaisu löytyy linkistä,

http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/julkaisuja-sarja/Opintie-sujuvaksi-Lapissa-Siirtolaisuussinstituutti-J6.pdf

Hankkeen kotisivut, jossa on myös blogikirjoituksia, ovat,

https://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Kasvatustieteiden-tiedekunta/Tutkimus/Projektit-ja-tutkimushankkeet/Opintie-sujuvaksi

Parhaillaan on menossa jatkohanke teemana Kulttuurisensitiivinen opinpolku Lapissa (KOP) -ESR-hanke, jossa Siirtolaisuusinstituutti on myös yhteistyökumppanina. Linkki hankkeen tietoihin on,

https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kasvatustieteiden-tiedekunta/Kasvatustieteiden-tutkimus/Projektit/Kulttuurisensitiivinen-opinpolku-Lapissa