Konferens 14-15.5.2018

Mona Hemmers föreläsning: “Nagumodellen – Hur tänkte vi?” 14.5.2018

Kompletterat av text av Kjell Granström “Församlingen och de asylsökande” 14.5.2018

Gudrun Degerth och Hedda Mattssons föreläsning “Vad hände sedan?” 14.5.2018

Kicki Lundström, Anja Skålén, Hanna Moback och Henrik Nås föreläsning “I Åre behövs alla!” 14.5.2018

Anders Sandviks föreläsning “Det som är bra för norska barn är bra för alla barn – hur jobbar man i Vinje för en god integration” 15.5.2018

Anders Sandvik: FILM

Lilian Ivars föreläsning “Erfarenheter av 30 års integrationsarbete i Närpes och K5-området” 15.5.2018


Vad kan vi lära av varandra?
– Goda modeller för integrering av nyanlända

Nordiska kommuner som lyckats med integration av nyanlända i lokalsamhället träffas för en två dagars workshop i den åboländska skärgården. Med finns representanter från Åre i Sverige, Vinje i Norge, Pargas (Nagumodellen), Närpes och Raseborg i Finland. Samtliga kommuner har på olika vis med hjälp av olika metoder, utgångspunkter och modeller skapat goda förutsättningar för integrering av nyanlända i den egna kommunen.

När: Måndag 14.5.2018 kl. 12–17.30 och tisdag 15.5.208 kl. 9–13.15
Var: Nagu, Hotel Strandbo

Övernattning i Nagu – beställ  i god tid:
Hotell Strandbo http://www.strandbo.fi/svenska/hotel-strandbo.html
Hotel & Cafe Lanterna https://www.lanterna.ws/en/
B&B Gästgiveri Martta http://www.majatalomartta.fi/sv.html
B&B Köpmans https://www.facebook.com/kopmans/

OBS! KONFERENSEN FULLSATT!

Du kan dock kontakta Linda Ahlbäck: linda.ahlback(at)abo.fi eller Robert Runeberg: robert.runeberg(at)helsinki.fi per mail och meddela intresse så kontaktar vi er i fall av avbokningar.

Program i utskriftsformat

Program

Måndagen den 14.5.2018

11.15–12.15 Lunch
12.15–12.30 Välkommen till konferensen!
12.30–13.30 Nagumodellen – Hur tänkte vi? Vad hände sedan?
Mona Hemmer, Tove Dahlén och Joel Kronqvist (Frivilliga i Nagu) Gudrun Degerth & Hedda Mattsson, Pargas stad
13.30–14.00 How does life look now in the Archipelago?
Ahmed Ali och Gassan Al-Falahi, erfarenhetsexperter (Nagu)
14.00–14.15 Kaffe
14.15–15.15 I Åre behövs alla!
Kicki Lundström Projektledare NYÅR/Etableringskoordinator, Anja Skålén Etableringskoordinator, Hanna Moback Etableringskoordinator och Henrik Nås Etableringskoordinator, Åre kommun (Sverige)
15.30–16.30 Kollegiala utvecklande samtal i promenadform
18.00– Middag (på egen bekostnad) för dem som blir i Nagu


Tisdagen den 15.5.2018

09.00–10.00 Det som är bra för norska barn är bra för alla barn – hur jobbar man i Vinje för en god integration
Anders Sandvik, Assisterande rådmann, Vinje kommune (Norge)
10.00–10.15 Kaffe och diskussion & genomgång av gårdagens promenad
10.15–10.45 Det aktiva medborgarsamhället – förutsättningar för en lyckad integration?
Karin Ljung, Invandrarkoordinator, Raseborgs stad
10.45–11.15 Erfarneheter av 30 års integrationsarbete i Närpes och K5-området
Lilian Ivars, Invandrarkoordinator, Närpes stad
11.15–12.15 Lunch
12.15–12.45 Nordiskt välfärdscenter
Anna Gärdegård, Projektledare (Sverige)
12.45–13.15 Vad har vi fått lära av varandra? Avslutande diskussion
Robert Runeberg & Linda Ahlbäck, Stig in! Astu Sisään! Come in!

Projektet stöds av AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktiastiftelsen i Vasa, varför konferensen och lunchen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för.Tidpunkterna för start och avslutning av konferensen är anpassade till busstider till och från Nagu-Åbo.

I konferensen medverkar bl.a:

Karin Ljung är fil. mag. med religionsvetenskap som huvudämne och har jobbat som invandrarkoordinator på västra Nylands invandrartjänst i Raseborg stad sedan 2014. Karin Ljung presenterar olika aktuella projekt som pågår i Raseborg samt andra åtgärder som man genomfört i staden för att förbättra den ömsesidiga integrationen och stärka våra invandrares delaktighet och kontakt med det lokala samhället.

Lilian Ivars är integrationskoordinator vid Kust-Österbottens samkommun, K5, med 30-årig erfarenhet av flyktingmottagning, olika integrationsfrämjande projekt och landsbygdsutveckling genom arbetskraftsinvandring. Hon har medverkat till att skapa den så kallade “Närpes modellen”; en fungerande ömsesidig integration där samarbetet mellan kommunen, myndigheter, arbetsgivare och invandraren fungerar på ett tillfredsställande sätt. Lilian Ivars arbetar för tillfället även för det nationella projektet “Finland mitt hem/En bra start i Österbotten” där en ny gemensam modell för integrationsarbete i Österbotten tas fram.

Hedda Mattsson, hälsovårdare, Pargas stad

Kicki Lundström Projektledare NYÅR/Etableringskoordinator. Har erfarenhet från rekryteringsarbete och värdskap genom 20 år i besöksnäringen i svenska fjällen. Är utbildad hälsovägledare, med påbyggda kurser i ledarskap och sociologi. Arbetar på inflyttarservice som projektledare för Nyanlända en Tillväxtresurs i Åre kommun, ett projekt som medfinansieras av Asyl- Migrations- och Integrationsfonden där vi arbetar för att utveckla okonventionella lösningar som ger kommunens nyanlända en möjlighet att snabbare etablera sig och vilja bo kvar i kommunen.


Anja Skålén
NYÅR/Etableringskoordinator. NYÅR/Etableringskoordinator. Turismutvecklare. Har jobbat som resurslärare på SFI och det ledde vidare till jobbet som etableringskoordinator. Har jobbat de senaste 5 åren med att klä på de nyanlända så att det ska bli en del av det svenska samhället. Jag jobbar aktivt med att få människor att prestera på sin fulla förmåga på arbetsplatsen. Därav har vi jobbat med olika bildningsinsatser och det senaste är Hälsoskola. Det viktigaste är att jobba med attityder och att få rätt människa på rätt plats.

Hanna Moback Etableringskoordinator. Har en bakgrund som arkeolog och kulturhistoriker, har även arbetat fyra år på destinationsbolaget i Åre. Arbetar på Inflyttarservice sedan 2015. Började då med att arbeta med bosättning, i ett projekt som syftade till att få fler nyanlända att kunna och vilja bo kvar i Åre kommun. Arbetar nu med att matcha nyanlända ut i arbete inom näringslivet samt med att samordna och stötta frivilliga och civilsamhället i sitt engagemang för nyanlända.

Henrik Nås Etableringskoordinator. Har en examen i Media- och kommunikationsteknik, 12 års erfarenhet som butikschef i detaljhandeln samt erfarenhet som etableringshandläggare på arbetsförmedlingen. Arbetar med kartläggning och tidig validering, utveckling av okonventionella utbildningar och snabbspår mot sysselsättning i projektet Nyanlända En Tillväxtresurs i Åre Kommun som medfinansieras av Asyl- Migrations- och Integrationsfonden.

Anders Sandvik, Assisterande rådmann, Vinje kommune, Norge

Gudrun Degerth, arbetar som flyktinghandledare i Pargas sedan 2014. Före det som mottagningskötare på Nagu hälsocentral. Medlem i stadens krisgrupp sedan 1998.  Strävar till en lyckad integration som förutsätter acceptans, delaktighet och ett bra mående. I mitt arbete ingår även samarbete med olika myndigheter och tredje sektorn.

Mona Hemmer, var under sitt yrkesliv högstadie- och gymnasielärare och arbetade sedan med internationellt fackligt samarbete.  Som glad pensionär i Nagu medverkar hon i den grupp av skärgårdsbor som arbetar för  våra invandrares delaktighet i  närsamhället.

Tove Dahlén & Joel Kronqvist. Tove är kassör i röda korset Nagu avdelning och har ansvarat för hyra bostad projektet. Joel är ungdomsledare och jobbar tillsammans med asylsökande och ungdomar i Nagu.

Ahmed Ali & Gassan Al-Falahi. Erfarenhetsexperter från Nagu.

Anna Gärdegård, är projektledare för ”Nyanlända barn och unga i Norden” på Nordens välfärdscenter. Mellan åren 2011–2016 har närmare 200 000 barn och unga kommit som asylsökande till de nordiska länderna, ensamma eller med sin familj. Anna kommer presentera jämförelser mellan länderna och lärande exempel på metoder och modeller som används för att underlätta integration och inkludering av nyanlända barn, unga och familjer.

Busstidtabell (Åbo-Nagu-Åbo)

Färjtidtabell (Pargas-Nagu-Pargas)

Via Google Maps kan de se sträckan Åbo-Nagu (tid och rutt)