Konferens 14-15.5.2018

Mona Hemmers föreläsning: “Nagumodellen – Hur tänkte vi?” 14.5.2018

Kompletterat av text av Kjell Granström “Församlingen och de asylsökande” 14.5.2018

Gudrun Degerth och Hedda Mattssons föreläsning “Vad hände sedan?” 14.5.2018

Kicki Lundström, Anja Skålén, Hanna Moback och Henrik Nås föreläsning “I Åre behövs alla!” 14.5.2018

Anders Sandviks föreläsning “Det som är bra för norska barn är bra för alla barn – hur jobbar man i Vinje för en god integration” 15.5.2018

Anders Sandvik: FILM

Lilian Ivars föreläsning “Erfarenheter av 30 års integrationsarbete i Närpes och K5-området” 15.5.2018