Presentationer:

Vardagsrasism, vithetsnormen och skolan – interaktiv föreläsning med exempel från Mångkulturellt centrums utbildningsinsatser för att stödja skolans arbete mot rasism
Anja Norell, Mångkulturellt centrum – MKC Botkyrka

Programmet ”Enligt Mig, Enligt Dig”

Programmet har utvecklats av Helsingfors stad i samarbete med Cambridge universitet för finländska förhållanden. Programmet grundar sig på evidensbaserad ICThinking©-metoden som strävar till att främja etniska relationer genom att förebygga hattal, extremt tänkande och motsättningar.
Expert, Pol. dr Anneli Portman


Rasism, inkludering och förebyggande perspektiv och metoder i skolan

Risken för utestängning av nyanlända minskar och möjligheterna till inkludering ökar om det mottagande samhället värnar om goda etniska relationer.

När: Torsdag 13.12.2018 kl. 12.00–16.00, fredag 14.12.2018 kl. 08.30–13.00
Var: Festsalen, Grundskolan Norsen, Unionsgatan 2, Helsingfors

Anmälan senast 7.12.2018 via länken HÄR!

Program i utskriftsformat

PROGRAM – vi förbehåller oss rätten till eventuella förändringar

Torsdag 13.12.2018

  Mellan kl. 12 och 13 deltar högstadieelever från grundskolan Norsen
12.00–12.30 Hur känns rasism när man är ung?
Rebecka Holm.
Rebecka skrev som 14 åring en mycket uppmärksammad insändare i Hbl. Nu är hon 20, studerar juridik i Uppsala och talar om sina minnen.
12.30–13.00 Vilka frågor väckte Rebeckas minnen?
Diskussion med högstadieelever vid Norsen.
13.00–13.30 Kaffe
13.30–16.00 Vardagsrasism, vithetsnormen och skolan – interaktiv föreläsning med exempel från Mångkulturellt centrums utbildningsinsatser för att stödja skolans arbete mot rasism
Anja Norell, Mångkulturellt centrum – MKC Botkyrka


Fredag 14.12.2018

08.30–09.00 Kaffe
09.00–09.45 Hur är förhållandet mellan olika etniska grupper i Helsingfors och Finland ut idag? Har något ändrats sedan Rebeckas ungdom?
Forskare Karin Creutz, Helsingfors universitet
09.45–10.00 Diskussion
10.00–10.45 Programmet ”Enligt Mig, Enligt Dig”
  Programmet har utvecklats av Helsingfors stad i samarbete med Cambridge universitet för finländska förhållanden. Programmet grundar sig på evidensbaserad ICThinking©-metoden som strävar till att främja etniska relationer genom att förebygga hattal, extremt tänkande och motsättningar.
Expert, Pol. dr Anneli Portman
10.45–11.00 Diskussion
11.00–11.45 Towards an antiracist pedagogy: Antiracism education in and out of schools.
Ph.D. Alemanji Aminkeng Atabong researcher at the University of Helsinki
11.45–12.00 Discussion
12.00–13.00 Fortsatt diskussion under LUNCH

Projektet stöds av AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktiastiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för.

Välkommen! Tervetuloa! Welcome!