Konferens 13-14.12.2018

Presentationer:

Vardagsrasism, vithetsnormen och skolan – interaktiv föreläsning med exempel från Mångkulturellt centrums utbildningsinsatser för att stödja skolans arbete mot rasism
Anja Norell, Mångkulturellt centrum – MKC Botkyrka

 

Programmet ”Enligt Mig, Enligt Dig”

Programmet har utvecklats av Helsingfors stad i samarbete med Cambridge universitet för finländska förhållanden. Programmet grundar sig på evidensbaserad ICThinking©-metoden som strävar till att främja etniska relationer genom att förebygga hattal, extremt tänkande och motsättningar.
Expert, Pol. dr Anneli Portman