1. Näe minut – Näen sinut 

Janette Grönfors, sakkunnig (Anti-rasism, jämlikhet) Finlands Röda kors

Sessionens språk: finska

Jämställdhet är också annat än en lag. För att lagen skall förverkligas krävs praktiska handlingar och åtgärder av oss alla. En granskning och ett igenkännande av förutfattade meningar och börjar från oss själva. Jämställdhet betyder att alla behandlas likvärdigt.

 

2. Från hatretorik till dialog

Virve Savoila, Ekvalita

Sessionens språk: svenska 

I denna workshop utmanar du dina egna föreställningar om normer och makt. Du får kunskap om hur ett ojämlikt bemötande kan se ut, hur vi kan förstå det och vilka konsekvenser det kan ha i den egna verksamheten. Målsättningen är att få insikt i hur maktstrukturer fungerar och hur du själv kan göra annorlunda för att skapa en mer inkluderande och stödjande vardag. Vi går in på strukturer om makt, så som hatretorik och privilegier samt normmedvetenhet och normkritik genom övningar och diskussion.

 

3. Samhälls- och hälsokommunikation på eget språk – varför?

Sofia Mitts-Björkblom, Yrkesakademin i Österbotten och aktiva samhälls- och hälsokommunikatörer
Sessionens språk: svenska

Varför borde alla personer som flyttar till Finland få den grundläggande informationen om vårt samhälle på sitt eget modersmål? Hur främjar det integrationen för den enskilda individen? Hur gynnar det vårt samhälle i stort? Yrkesakademin har inom ramen för EN bra start i Österbotten-projektet utvecklat och genomfört utbildningar för samhälls- och hälsokommunikatörer. Under sessionen delas erfarenheter av utbildningen, av samhälls- och hälsokommunikatörernas arbete och visioner för framtiden.

4. Validering av nyanländas tidigare examina

Antti Kanniainen, planerare, Utbildningsstyrelsen
Sessionens språk: finska

Validering av tidigare skaffad kunskap är av största vikt för den lyckad integration. Hur stöder Utbildningsstyrelsen invandraren, utbildningsinstanser och arbetsgivare i valideringen av tidigare skaffat kunnande?

5. Kotona Suomessa – hanke

Ilona Korhonen, projektchef Kotona Suomessa & Laura Ruuskanen, projektsakkunnig Kotona Suomessa, Nylands NTM-central
Sessionens språk: finska

 

6. Secrets Behind Successful Integration

Ingrida Grigaityte, Lecturer & PhD candidate, Åbo Akademi
Sessionens språk: engelska

The people, the culture, the nature… there’s so much magic in Finland. I feel like a child, being able to have a Finnish charm in my life and being able to call Finland my home. In a light of a growing globalization, modern migration, and current refugee crisis, the amount of people looking for a refuge in foreign countries is increasing. This brings forth the need to learn from  the best practices of social integration and truly understand the  meaning of nationalism, cultural values, and conflict communication. This presentation raises awareness about the privileges and hindrances of social integration within the Finnish context. It focuses on personal and academic knowledge, skills, and attitudes that could help people to prevent the occurrence of damaging conflict in day-to-day situations. It emphasizes the importance of acceptance, tolerance, and dialogue creation for being able to pursue a peaceful coexistence among different ethnic groups and communities.