Parallella sessioner – De Stora Österbottniska Integrationsdagarna

Under dag 1 kommer listor att finnas framme för val av parallella sessioner. Vi uppdaterar här vartefter vi får fler sessioner bekräftade:

1. Näe minut – Näen sinut 

Om delaktighet och jämlikhet.

Janette Grönfors, sakkunnig (Anti-rasism, jämlikhet)

Finlands Röda kors

Sessionens språk: finska

2. Från hatretorik till dialog

I denna workshop diskuterar vi hatretorik och hur man kan behandla temat med t.ex ungdomar eller andra grupper. Hatretorik har blivit mer och mer vanligt, och vi behöver alla lära känna vad hatretorik är och hur man kan bekämpa det. Vi diskuterar hatretorikens definition och lär oss flera olika pedagogiska metoder för att känna igen hatretorik, för att förstärka empatiförmågan och för att hitta på lösningar till hatretorik. Workshopen passar bra till alla som jobbar med temat och vill lära sig lösningsorienterade sätt att tillsammans med en grupp behandla temat.

Salla Kuuluvainen, expert i pedagogik som förebygger hatretorik

Sessionens språk: svenska

3. Samhälls- och hälsokommunikation på eget språk – varför?

Sofia Mitts-Björkblom, Yrkesakademin i Österbotten

Sessionens språk: svenska

4. Validering av nyanländas tidigare examina

Antti Kanniainen, Utbildningsstyrelsen

Sessionens språk: finska

5. Kotona Suomessa – hanke

Ilona Korhonen, projektchef Kotona Suomessa & Laura Ruuskanen, projektchef Hyvä Alku, Nylands NTM-central

Sessionens språk: finska

6. Secrets Behind Successful Integration

The people, the culture, the nature… there’s so much magic in Finland. I feel like a child, being able to have a Finnish charm in my life and being able to call Finland my home.

In a light of a growing globalization, modern migration, and current refugee crisis, the amount of people looking for a refuge in foreign countries is increasing. This brings forth the need to learn from  the best practices of social integration and truly understand the  meaning of nationalism, cultural values, and conflict communication. This presentation raises awareness about the privileges and hindrances of social integration within the Finnish context. It focuses on personal and academic knowledge, skills, and attitudes that could help people to prevent the occurrence of damaging conflict in day-to-day situations. It emphasizes the importance of acceptance, tolerance, and dialogue creation for being able to pursue a peaceful coexistence among different ethnic groups and communities.

Ingrida Grigaityte, Lecturer & PhD candidate, Åbo Akademi

Sessionens språk: engelska