Förmiddagen

Usko itseäsi
Tro på dig själv- sammanfattning
Believe in yourself
Raghad Mshaweh

Työkaluja ammattilaisten tueksi pakolaisperheiden kohtaamiseen
Verktyg som stöd för professionella som kommer i kontakt med familjer med flyktingbakgrund
Sonja Sahla

Föräldrar som villkorad resurs – om uppväxtvillkor och drömmar om framtiden i en segregerad stad
Vanhemmat ehdollisena resurssina – kasvamisen ehdoista ja tulevaisuuden unelmista jaetussa kaupungissa- Yhteenveto
Magnus Dahlstedt

Eftermiddagen

Finlands flyktinghjälp- Flyktingens väg till kommunen-utbildningen, Navigator 2.0 – projektet.
Minna Savolainen & Liselott Sundbäck

PALOMA-osaamiskeskus
PALOMA-kompetenscenter

Sonja Sahla

Granimodellen – avgiftsfria hobbyer för alla grundskolelever
Taru Ikäheimonen

Buddyschool
Leeni Siikaniemi, Seija Pekkarinen & Piia Saario