Förmiddag

Suomi: Usko itseäsi
Svenska: Tro på dig själv- sammanfattning
English: Believe in yourself
Raghad Mshaweh

Suomi: Työkaluja ammattilaisten tueksi pakolaisperheiden kohtaamiseen
Svenska: Verktyg som stöd för professionella som kommer i kontakt med familjer med flyktingbakgrund
English: Support tools for professionals working with families with refugee background.
Sonja Sahla

Svenska: Föräldrar som villkorad resurs – om uppväxtvillkor och drömmar om framtiden i en segregerad stad
Suomi: Vanhemmat ehdollisena resurssina – kasvamisen ehdoista ja tulevaisuuden unelmista jaetussa kaupungissa- Yhteenveto
Magnus Dahlstedt

Eftermiddag

Svenska, Suomi: Flyktingens väg till kommunen-utbildningen, Navigator 2.0 – projektet.
Minna Savolainen & Liselott Sundbäck

Suomi: PALOMA-osaamiskeskus
Svenska: PALOMA-kompetenscenter
Sonja Sahla

Svenska: Granimodellen – avgiftsfria hobbyer för alla grundskolelever
Taru Ikäheimonen

Suomi: Buddyschool
Leeni Siikaniemi, Seija Pekkarinen & Piia Saario