Konferens 22-23.3.2018

Nana Blomqvists föreläsningsunderlag: Traumakartläggning 22.3.2018 (pdf)

Frida Johansson Metsos föreläsningsunderlag: Hur hjälpa unga flyktingar i akut kris? 22.3.2018 (pdf)

Sara Hedrenius föreläsningsunderlag: Arbetsmetoder & material för arbete med flyktingar 23.3.2018 (pdf)

Ferdinand Garoff föreläsningsunderlag: Omsorg om hjälparen 23.3.2018 (pdf)
Ferdinand Garoff föreläsningsunderlag: Skattningsformuläret PROQOL 23.3.2018 (pdf)


KRIS
– En konferens om unga flyktingar i akut kris


Tre parallella videokonferenser på tre orter om hur man kan hjälpa unga flyktingar i akut kris och omsorg om hjälparen (care-for-caregivers)

När: 22.3.2018 kl. 12–16 och 23.3.2018 kl. 9–14
Var:
CLL/Åbo Akademi, Strandgatan 2, Vasa, rum B624, vån B6.
CLL/Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, Åbo, rum Processen, vån 2.
Helsingfors universitet, Infocenter Korona, Viksbågen 11, Vik (Helsingfors), sal 139

ANMÄLAN senast 15.3.2018!

Program i utskriftsformat

                                                                                               
Nana Blomqvist                       Frida Johansson Metso                       Ferdinand Garoff                               Sara Hedrenius

Program

Torsdag 22.3.2018
12.00–13.00 Aktuellt forskningsresultat från Åbo Akademis projekt “Traumakartläggning”
Projektkoordinator Nana Blomqvist
13.30–14.00 Diskussion och kaffe
14.00–14.15 Presentation av alla deltagare
 14.15–16.00 Hur hjälpa unga flyktingar i akut kris?
Traumapsykolog med fokus på flyktingar Frida Johansson Metso,
Stockholmspsykiatrins kompetensutvecklingsprogram Flykt, exil och trauma
Fredag 23.3.2018
 08.30–09.00 Kaffe
 09.00–10.30 Omsorg om hjälparen (care-for-caregivers)
Krispsykolog Ferdinand Garoff
10.30–12.00 Presentation av olika arbetsmetoder och material för arbete med flyktingar som Röda Korset i Sverige utvecklat, speciellt kring målgruppen unga flyktingar i kris.
Rådgivare inom psykosocialt stöd Sara Hedrenius, Röda Korset Sverige
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 Lär av varandra, nätverksbildning, diskussion
Ferdinand Garoff

Projektet stöds av AMIF: Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Svenska kulturfonden samt Aktia-stiftelsen i Vasa, varför konferensen och lunchen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för.