Projektledning
Linda Ahlbäck, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
och Yrkeshögskolan Novia
tel. +538 50 383 3837, linda.ahlback(at)abo.fi

 

robert1
Innehållsansvarig för konferenser
och regional koordinator i Nyland

Robert Runeberg, Svenska social- och kommunalhögskolan
vid Helsingfors universitet
tel. +358 50 588 3003, robert.runeberg[at)helsinki.fi

 

Projektkoordinator i Österbotten Jessica Havulehto web
Jessica Havulehto, Folkhälsan Utbildning Ab
tel. +358 6 383 1052/ 044-788 3611, jessica.havulehto(at)folkhalsan.fi

 

Anna Jakobsson

Projektkoordinator i Österbotten
Anna Jakobsson, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
tel. +358 50 5489515, anna.jakobsson(at)abo.fi

 

IMG_0105Projektkoordinator i Åboland
Carina Gräsbeck, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
tel. +358 2 215 4644, carina.grasbeck(at)abo.fi

 


Krisse
Projektkoordinator i Åboland
Kristina Westerén, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
tel. +358 40 767 3996, kristina.westeren@abo.fi