Dr. Alison Strang från Queen Margaret University i Edinburgh
Alison Strang har som psykolog i 20 år arbetat med tillämpad forskning om effekterna av humanitära kriser på psykosocialt välbefinnande såväl på samhällen som på individer. Hon har dessutom arbetat med policyforskning och praxis kring frågor om integration. Tillsammans med sin kollega A. Ager har hon utvecklat ett begreppsligt ramverk för integration. Ramverket som identifierar och synliggör komplexiteten av integration har använts inom forskning, beslutsfattande och praktik runt om i världen.

Under de stora österbottniska integrationsdagarna ger Alison Strang två föreläsningar; den ena dagen diskuterar hon det begreppsliga ramverket för integration och dess användning och den andra dagen fokuserar hon på sin forskning om sociala kontakters betydelse för den psykiska hälsan bland flyktingar.

Specialforskare, Pol dr Pasi Saukkonen, Helsingfors stad, enheten för stadsforskning och statistik
Politikforskaren Pasi Saukkonen arbetar vid Faktatjänsten på avdelningen för stadsforskning, ansvarsområdet för invandring. Hans långa forskarkarriär har fokuserat bl.a. på Finlands politiska system, nationell identitet, mångkulturalitet och integration. Han har också gjort ett omfattande arbete i utvecklandet av indikatorer för integration.

Fanna Ndow Norrby, Sverige
Svart kvinna: gemenskapsbyggande aktivism i sociala medier
I mars 2014 startade Fanna Ndow Norrby instagramkontot @SvartKvinna för att belysa den rasism och sexism som drabbar svenska svarta kvinnor. Gensvaret blev massivt, på en dag fick kontot 10 000 följare på instagram. I antologin Svart kvinna (Natur och Kultur) har hon samlat hundratals vittnesmål tillsammans med längre analyserande texter av en rad tongivande skribenter. Eftermiddagens keynote kommer har sin utgångspunkt i att skapa en gemensam övertygelse om att en inte är ensam i upplevelsen av att utsättas för strukturellt skapade mikroaggressioner.

Sanna Sjöswärd, Sverige
Det blir ingen mening utan ett sätt tänka och fokusera… och vad för drömmar och tankar vi har av vår omgivning och av oss själva
Sanna Sjöswärd, född 1973 i Teheran, är en prisbelönad svensk fotograf och författare. År 1995 gav hon ut självbiografin ”Min mamma är en persisk prinsessa”. Sanna kommer att föreläsa om olika människoöden i både ord och bild: ”Fotografi är inte en sanning, utan flera perspektiv. Ett fotografi återspeglar den tid vi lever i och det kan bränna till när man möts av det fångade ögonblicket. Det är ibland inte viktigt att få svaren, kanske är frågorna vi ställer ännu viktigare. Det är betydelsefullt att berätta en historia, och det är de vardagliga små historierna som samlas i fotografiets brännande punkt. Jag vill att människan ska vidröra det mänskliga, och det är angeläget att våga beröra och vara sann och äkta i det mänskliga berättandet.”