Personer som av olika skäl riskerar segregering/utanförskap/marginalisering

Magdalena Kosovas föreläsningsunderlag: Tredje sektorn och integration av invandrare 26.1.2018 (pdf)

Magdalena Kosovas föreläsning: Tredje sektorn och integration av invandrare 26.1.2018 (video)

Sabina Fortelius föreläsningsunderlag: Scouting och nyanlända invandrare 25.1.2018 (pdf)

Omid Mahmoudis föreläsning: Ensamkommandes förbund 26.1.2018 (video)

Charles Husbands föreläsningsunderlag: How can we combat segregation and racism in the municipality? International research and practice about the work against segregation and rasicm 23.5.2017