Personer som av olika skäl riskerar segregering/utanförskap/marginalisering

Mehrdad Darvishpours föreläsningsunderlag: Nyanlända barns och ungdomars integration och jämställdhetsutveckling 16.2.2018  (pdf)

 

Magdalena Kosovas föreläsningsunderlag: Tredje sektorn och integration av invandrare 15.2.2018 (pdf)

Ann-Katrin Enqvist: Unga invandrare – en resurs eller ett problem i föreningars fritidsverksamhet? (pdf)

Britt-Helen Tuomela-Holti: FöräldraKraftgrupper för nyfinländare 15.2  (pdf)

Luke Williams: Munsala United  15.2 (pdf)

Aktion Österbotten – Lande Bo 15.2 (jpg)

Jeanette Östman: Fredrikabibliotekens mångkulturella arbete 15.2.2018 (Prezi-presentation)

Magdalena Kosovas föreläsning: Tredje sektorn och integration av invandrare 26.1.2018 (video)

Magdalena Kosova suomeksi: Kolmas sektori ja maahanmuuttajien kotouttaminen 26.1.2018 (pdf)

Sabina Fortelius föreläsningsunderlag: Scouting och nyanlända invandrare 25.1.2018 (pdf)

Omid Mahmoudis föreläsning: Ensamkommandes förbund 26.1.2018 (video)

Charles Husbands föreläsningsunderlag: How can we combat segregation and racism in the municipality? International research and practice about the work against segregation and rasicm 23.5.2017