Migrationsinstitutet
Sakkunnig. Spridning av information om projektet, deltar i projektets ledningsgrupp, sprider den kunskap, de metoder och arbetssätt som projektet genererar, till hela Finland.

Helsingfors universitet Utbildnings- och Utvecklingstjänster HY plus
Spridning av information om projektet, sprider den kunskap, de metoder och arbetssätt som projektet genererar, till hela Finland.

Jyväskylä universitet, soveltavan kielentutkimuksen keskus
Spridning av information om projektet, deltar i projektet som sakkunnig, sprider den kunskap, de metoder och arbetssätt som projektet genererar, till hela Finland.

Tankesmedjan Fores
Samarbete gällande innehåll.

Nordens välfärdscenter
Samarbete gällande innehåll.

Skolverket i Sverige
Samarbete gällande innehåll.

Röda Korset 
Samarbete gällande innehåll.