Rinnakkaisistunnot – Suuret Pohjalaiset Kotoutumispäivät

1. Näe minut – Näen sinut

Janette Grönfors, asiantuntija, (rasismin vastainen työ, yhdenvertaisuus) Suomen Punainen Risti

Yhdenvertaisuus on muutakin kuin laki. Lain toteuttaminen edellyttää meiltä kaikilta käytännön toimia ja toimenpiteitä. Ennakkoluulojen ja stereotypioiden tunnistaminen ja tarkastelu alkaa meistä itsestämme. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikkia kohdellaan samanarvoisesti.

Istuntokieli: suomi

 

2. Vihapuheesta dialogin

Virve Savoila, teamledare för Ekvalitas utbildningsteam

Tässä työpajassa haastat omia käsityksiäsi normeista ja vallasta. Saat tietoa siitä, miltä epätasa-arvoinen kohtaaminen voi näyttää, miten voimme ymmärtää sitä ja millaisia seurauksia sillä voi olla omassa toiminnassasi. Työpajan tavoitteena on antaa osallistujille tietoa siitä, miten valtarakenteet toimivat ja mitä sinä voit tehdä toisin luodaksesi osallistavampaa arkea. Työpajassa perehdytään vallan rakenteisiin kuten vihapuheeseen ja etuoikeuksiin sekä normitietoisuuteen ja -kritiikkiin harjoitusten ja keskustelun kautta.

Istuntokieli: ruotsi

3. Yhteiskunta- ja hyvinvointineuvontaa omalla kielellä – miksi?

Sofia Mitts-Björkblom, Yrkesakademin i Österbotten ja aktiivisia yhteiskunta- ja hyvinvointineuvojia

Miksi kaikkien Suomeen muuttaneiden tulisi saada perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta omalla äidinkielellään? Miten se edistää yksilön onnistunutta kotoutumista? Entä miten se hyödyttää koko yhteiskuntaa? Yrkesakademin on osana Hyvä alku Pohjanmaalla-hanketta kehittänyt ja toteuttanut yhteiskunta- ja hyvinvointineuvojakoulutuksen. Sessiossa kerrotaan kokemuksia koulutuksesta, yhteiskunta- ja hyvinvointineuvojien työstä sekä visioidaan tulevaisuutta.
Istuntokieli: ruotsi

4. Ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta

Antti Kanniainen, suunnittelija, Opetushallitus

Maahanmuuttajan aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on tärkeä osa onnistunutta kotoutumista. Miten Opetushallitus tukee maahanmuuttajia, opetuslaitoksia ja työelämää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen prosessissa?
Istuntokieli: suomi

 

5. Kotona Suomessa – hanke

Ilona Korhonen, projektipäällikkö Kotona Suomessa-hanke & Laura Ruuskanen, projektiasiantuntija Kotona Suomessa-hanke, Uudenmaan ELY-keskus

Kerromme Kotona Suomessa-pilottihankkeissa kehitetyistä hyvistä käytännöistä mahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi.  Lisäksi pohdimme yhdessä kotoutumisen alkuvaiheen palvelujen haasteita ja etsimme niihin ratkaisuja
Istuntokieli: suomi

 

6. Secrets Behind Successful Integration

Ingrida Grigaityte, Lecturer & PhD candidate, Åbo Akademi

The people, the culture, the nature… there’s so much magic in Finland. I feel like a child, being able to have a Finnish charm in my life and being able to call Finland my home. In a light of a growing globalization, modern migration, and current refugee crisis, the amount of people looking for a refuge in foreign countries is increasing. This brings forth the need to learn from  the best practices of social integration and truly understand the  meaning of nationalism, cultural values, and conflict communication. This presentation raises awareness about the privileges and hindrances of social integration within the Finnish context. It focuses on personal and academic knowledge, skills, and attitudes that could help people to prevent the occurrence of damaging conflict in day-to-day situations. It emphasizes the importance of acceptance, tolerance, and dialogue creation for being able to pursue a peaceful coexistence among different ethnic groups and communities.
Istuntokieli: englanti