Liselott Forsmans föreläsningsunderlag: Undervisning som öppnar dörrar och bygger broar 24.11.2017

Mikaela Björklunds föreläsningsunderlag: Skolan som språkligt och kulturellt landskap 24.11.2017

Madelene Johanssons föreläsningsunderlag: Nyanländas lärande Gotland 23.11.2017

Carina Rennermalms föreläsningsunderlag: Rinkebyskolan mitt i världens by 23.11.2017

Pirjo Lahdenperäs föreläsningsunderlag: Interkulturell kommunikation i dagvård, skola och hälsovård 26.10.2017

 

Frida Johansson Metsos föreläsningsunderlag: Hur mår flyktingbarn psykiskt och hur kan man förbättra deras psykiska hälsa i kommunerna? Del 2, 21.9.2017

Frida Johansson Metsos föreläsningsunderlag: Traumatiserade unga flyktingar 22.9.2017

Anna Gärdegårds föreläsningsunderlag: Ensamkommande unga i Norden 21.9.2017

Elisabeth Lindholms föreläsningsunderlag: Barnets bästa vid återvändande 21.9.2017

Jenny Nilsson Folkes föreläsningsunderlag: Skolövergång som levd erfarenhet: nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering 23.5.2017

Frida Johansson Metso: Hur mår ensamkommande flyktingbarn psykiskt och hur kan man förbättra deras psykiska hälsa i kommunerna? 22.5.2017 Del 1