Fokus föräldrar – resurs eller utmaning

När/When: Måndag/Monday 8- Tisdag/Tuesday 9.4.2019
Var/Where: Sokos Hotel Vaakuna, Rewell Center 101, Vasa/Vaasa

Anmälan senast/ Registration deadline: 30.3.2019 här!/here!

Program i utskriftsformat

Konferensen är tvåspråkig, svenska /engelska. The conference is bilingual Swedish/English.

Enligt Barnkonventionens artikel 5 har barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Likaså har föräldrarna enligt artikel 18 gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling, en uppgift i vilken staten ska hjälpa föräldrarna.

Föräldrarna ska och bör alltså stöda sina barn – men hur stöder vi föräldrarna? Hur ser vi på föräldrarna i deras viktiga roll som fostrare och hur lyfter vi och motiverar dem? Hur ser vi på vårt gemensamma ansvar som myndighetspersoner och medfostrare?

Målgruppen för konferensen är yrkesgrupper som kommer i kontakt med nyanlända föräldrar; exempelvis lärare, småbarnspedagoger, socialarbetare, flyktinghandledare, sjukvårdare.

PROGRAM

Måndag 8.4 
11.30-11.40

Välkomstsord/Welcome

11.40-12.30

Efter flykten: Migrationens innebörder och förändrade villkor för barn och föräldrar som beviljats uppehållstillstånd
Disa Bergnehr, professor vid Högskolan i Borås
12.30-12.35Bensträckare
12.35-13.30

Hem-skola relationen och stöd till invandrade föräldrar
Disa Bergnehr, professor vid Högskolan i Borås
13.30-14.00Paus
14.00-15.00


Föräldrasamverkan 
Laid Bouakaz, lektor och forskare i interkulturell
pedagogik vid Malmö högskola
15.00-15.10Bensträckare
15.10-16.00

Föräldrasamverkan 
Laid Bouakaz
16.05-17.00

Presentation av projektet Varje förälder 

Linda Björkgård, Petra Högnäs, Förbundet Hem och Skola

Hem och  Skolas Föräldrabarometer
Ritva Mertaniemi, planerare vid Österbottens förbund

  
Tisdag 9.4 
8.45-9.15Morgonkaffetorg
9.15-10.00


Hvad er Mindspring?  for hvem og hvordan?
Tove Madsen & Anne Mathilde Jensen,
konsulenter i MindSpring Kompetencecenter
10.00-10.05Bensträckare
10.05-11.00


Hvilke erfaringer har vi med MindSpring-metoden  – og hvordan arbejder vi med evaluering og forskning 
Tove Madsen & Anne Mathilde Jensen
11.00-11.30Paus
11.30-12.30Afprøvning af metoden og fælles drøftelse/refleksion samt opsamling på dagen
Tove Madsen & Anne Mathilde Jensen
12.30-13.00Sammanfattning av dagarna
Laid Bouakaz

Laid Bouakaz,lektor och forskare i interkulturell pedagogik vid Malmö högskola
Goda föräldrarelationer är självklart önskvärt. Arbetet är dock inte lika enkelt när läraren och föräldern har olika erfarenheter och föreställningar om skolan och undervisningen. Olika synsätt, missförstånd eller känslan av att inte känna igen sig skapar klyftor. Dessa klyftor måste vi överbrygga för elevens bästa.
Disa Bergnehr

Disa Bergnehr, professor vid Högskolan i Borås
Bergnehr undersöker föräldraskap och familjeliv i nyanlända invandrarfamiljer samt hem-skola samverkan i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Hennes forskning handlar om ideal och villkor som formar föräldraskap och familjeliv, samhällets stöd till föräldrar, samt relationen mellan hem och skola.
Tove Madsen

Interventionsprogrammet MindSpring, Danmark
MindSpring is an intervention programme in which trained refugees volunteer to give psycho-social support and education to groups of fellow asylum seekers and refugees. Psycho-education and parenting support is provided in refugees’ own language, taking into account their culture and customs. The trained refugee works in partnership with a  professional, for example from the Municipal integrationteam or from a local Social Housing Organisation. A major component of the training programme is empowerment: strengthening the individual’s problem-solving abilities and sense of identity.

 

Anne Mathilde Jensen

MindSpring för föräldragrupper (utvecklat sedan 2010 i Danmark och baseras på erfarenheter från grundaren av MindSpring, 2002, Paul Sterk, psykolog, Nederländerna). Konceptet riktar sig till föräldrar som har flykting/ invandrarbakgrund. Fokus läggs speciellt på uppfostran och det att vara förälder i ett annat land och relateras till exilrelevanta teman som stress, trauma, identitet i en ny kultur, könsroller och social kontroll.

 

 

Ritva Mertaniemi

Ritva Mertaniemi, PeM, planerare vid Österbottens förbund
Forskningen i Finland har ofta fokuserat på hur lärare, studievägledare och rektorer ser på hem och skola-samarbetet med invandrarföräldrar. Det ger skolan ett tolkningsföreträde av utmaningar och problem med och möjligheter till samarbetet. Men hur ser hem och skola-samarbetet ut ur ett föräldraperspektiv? Mertaniemi presenterar de första analyserna av Föräldrabarometern som våren 2018 kunde besvaras på de 12 största främmande språken i den finländska grundläggande utbildningen.

 

Projektet Stig in! stöds av AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktiastiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för.