KONFERENS I ÅBO 26-27.9.2019

Hur fortsätta leva i vardagen? – om att stöda traumatiserade äldre flyktingar

När: Torsdag 26.9.2019 kl. 12-16, fredag 27.9.2019 kl. 9-12.15
Var
: Radisson Blue Marina Palace, Slottsgatan 32, 20100 Åbo

Anmälan senast 19.9.2019 här!

Anmälan till distansdeltagande senast 19.9.2019 här

Program i utskriftsversion (pdf)

Torsdag 26.9.2019  
12.00–12.15Välkomstkaffe med lunchsmörgås & välkommen till konferensen
12.15–13.00“Isä sanoi ettei lähde Siperiaan” – Ylisukupolvisuuden merkitys perheiden historiakäsitysten ja elämäntarinoiden kuvauksissa
Seija Jalagin, professori, Oulun yliopisto
13.00–13.45 Traumatiska upplevelser, hur krig och andra realterade traumatiska erfarenheter (såsom flykt till nytt land) påverkar äldre personer, deras identitet, psykiska och fysiska hälsa, sociala ställning – erfarenhet från Mellanöstern och Afrika
Minja Westerlund, psykolog, Åbo Akademi
13.45–14.00Kaffepaus med sött tilltugg
14.00–15.30I krig och fred – intervjuer och reflexioner. Varifrån fick finska veteraner kraft att utstå vinterkriget och fortsättningskriget och att trots förluster, sorg och fattigdom förmå återuppbygga landet?
Sture Enberg, psykolog och författare
15.30–16.00Vad tog du med dig?
Reflexioner och nätverkande kring konferensens teman
  
Fredag 27.9.2018  
09.00–10.00Traumatiserade äldre – hur kommer vi vidare?
Frida Johansson Metso, traumapsykolog Stockholmspsykiatrins kompetensutvecklingsprogram Flykt, exil och trauma
10.00–10.30Kaffepaus + salt tilltugg + nätverkande
10.30–12.00Traumatiserade äldre – hur jobba praktiskt i det egna arbetet
Frida Johansson Metso
12.00–12.15Vad tog du med dig? Avslutande diskussion och nätverkande kring konferensens teman

Projektet stöds av AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktiastiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för. Din anmälan vill vi ha senast 19.9.2019!

Välkommen! Tervetuola! Welcome!