Material från De Stora Österbottniska Integrationsdagarna

Suurten Pohjalaisten Kototumispäivien aineisto

Vad förstår vi med integration och delaktighet? Ämnet debatteras ofta men fenomenet förstås på varierande sätt. Under de Stora Österbottniska Integrationsdagarna får du möjlighet att lyssna till och diskutera med föreläsare som har gedigen erfarenhet av tematiken såväl ur teoretiskt och praktiskt som själverfaret perspektiv.  Dagarna ordnas i samarbete mellan projekten En bra start i Österbotten och Stig In! Astu sisään! Come In! Projekten finansieras av ESF, AMIF och Svenska Kulturfonden.

Här kan du bekanta dig med programmet och anmäla dig! LÄNK

Mitä kotoutumisella ja osallisuudella ymmärretään? Aiheesta keskustellaan usein ja ilmiö ymmärretään monitasoisesti ja – sisältöisesti. Suurten pohjalaisten kotoutumispäivien aikana sinulla on mahdollisuus kuunnella ja keskustella alan asiantuntijoiden kanssa reflektoiden kysymystä teorian, käytännön ja kokemustiedon valossa.  Päivät järjestetään Hyvä alku Pohjanmaalla- ja Stig In! Astu sisään! Come In! – hankkeiden yhteistyönä. Hankkeita rahoittaa ESR, AMIF ja Svenska Kulturfonden.

Tästä voit tutustua ohjelmaan ja ilmoittautua: LINKKI