Konferens – Conference 31.1-1.2.2019

Presentationer från konferenser – Presentations from the conference:

Dag 2: Ericsson, Lehtinen, Kaila: FILM 

Familjerådslag som metod i barnskyddsarbetet bland invandrarfamiljer (presentation) FILM

Ewa Näslund, socialchef i Höörs kommun, Sverige

Artificial intelligence recognises those who need support 

Tomas Lehtinen, data analytics consultant, Espoo

Den nya systemiska barnskyddsmodellen i Kyrkslätt

Veronica Lundqvist,  ledande socialarbetare i familjeservicetjänster, Kyrkslätt kommun FILM med Lundqvist

Barnskyddet ur ett invandrarperspektiv

Ramieza Mahdi,  fullmäktigeledamot, Vasa stad

Barnskyddet bland invandrarfamiljer i Botkyrka

Patric Eriksson, nätverksmötesledare, familjebehandlare, Botkyrka kommun

MONIKU as a new early support service for multilingual families in Espoo with the aim to decrease the need for child welfare services
Hanna Lehtinen, Project Manager, City of Espoo and Michelle Kaila, Guidance for multilingual families, MONIKU-service