Presentationer från konferenser – Presentations from the conference:

Dag 2: Ericsson, Lehtinen, Kaila: FILM 

Familjerådslag som metod i barnskyddsarbetet bland invandrarfamiljer (presentation) FILM

Ewa Näslund, socialchef i Höörs kommun, Sverige

Artificial intelligence recognises those who need support 

Tomas Lehtinen, data analytics consultant, Espoo

Den nya systemiska barnskyddsmodellen i Kyrkslätt

Veronica Lundqvist,  ledande socialarbetare i familjeservicetjänster, Kyrkslätt kommun FILM med Lundqvist

Barnskyddet ur ett invandrarperspektiv

Ramieza Mahdi,  fullmäktigeledamot, Vasa stad

Barnskyddet bland invandrarfamiljer i Botkyrka

Patric Eriksson, nätverksmötesledare, familjebehandlare, Botkyrka kommun

MONIKU as a new early support service for multilingual families in Espoo with the aim to decrease the need for child welfare services
Hanna Lehtinen, Project Manager, City of Espoo and Michelle Kaila, Guidance for multilingual families, MONIKU-service


Barnskyddet och invandrarbarn – Child protection and immigrant children

När: Torsdagen den 31.1.2019 kl. 12-15.45 & fredagen den 1.2.2019 kl. 8.30-12 Var: Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, Kyrkslätt

Anmälan senast  18.1.2019 via länken HÄR!

Programmet i utskriftsformat

PROGRAM – vi förbehåller oss rätten till eventuella förändringar

Torsdag 31.1.2019

12.00–12.15 Välkommen, Veronica Lundqvist, ledande socialarbetare i familjeservicetjänster, Kyrkslätt kommun och Robert Runeberg, regional koordinator för projektet Stig in!
12.15–13.00 Artificial intelligence recognises those who need support Tomas Lehtinen, Data Analytics Consultant, City of Espoo
13.00–13.15 Anders Adlercreutz, ordförande i Kyrkslätt kommunfullmäktige, riksdagsledamot
13.15–14.00 Familjerådslag som metod i barnskyddsarbetet bland invandrarfamiljer Ewa Näslund, socialchef, Höörs kommun, Skåne  
14.00–14.15 Diskussion
14.15–14.45 Kaffe
14.45–15.30 Den nya systemiska barnskyddsmodellen i Kyrkslätt Veronica Lundqvist, ledande socialarbetare i familjeservicetjänster, Kyrkslätt kommun
15.30–15.45 Diskussion

Fredag 1.2.2019

08.30–09.00 Kaffe
09.00–09.45 Barnskyddet bland invandrarfamiljer i Botkyrka Patric Eriksson, nätverksmötesledare, familjebehandlare, Botkyrka kommun
09.45–10.00 Diskussion
10.00–10.45 Barnskyddet ur ett invandrarperspektiv Ramieza Al Mahdi, fullmäktigeledamot, Vasa stad
10.45–11.00 Diskussion
11.00–11.45 MONIKU as a new early support service for multilingual families in Espoo with the aim to decrease the need for child welfare services Hanna Lehtinen, Project Manager, City of Espoo and Michelle Kaila, Guidance for multilingual families, MONIKU-service
11.45–12.00 Discussion

Konferensen är tvåspråkig(svenska och engelska). Projektet Stig in! stöds av AMIF: Asyl- migrations- ochintegrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktiastiftelsen i Vasa, varförkonferensen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för.