Konferens 26-27.10.2017

Pirjo Lahdenperäs föreläsningsunderlag (pdf)

Marja Tiilikainens föreläsningsunderlag (pdf)
Marja Tiilikainen: Migrant mothers and integration (ljudfil)

 

Sabine Grubers föreläsningsunderlag (pdf)
Sabine Gruber: Mödravårdens bemötande av kvinnor och män med olika etniska bakgrund: tolkpraktiker och kulturtolksdoulor (inspelad föreläsning)

Habiba Alis föreläsning