Pirjo Lahdenperäs föreläsningsunderlag (pdf)

Marja Tiilikainens föreläsningsunderlag (pdf)
Marja Tiilikainen: Migrant mothers and integration (ljudfil)

Sabine Grubers föreläsningsunderlag (pdf)
Sabine Gruber: Mödravårdens bemötande av kvinnor och män med olika etniska bakgrund: tolkpraktiker och kulturtolksdoulor (inspelad föreläsning)

Habiba Alis föreläsning


Hur kan vi mötas?

En konferens om invandrarkvinnors delaktighet, deras familjeroll, inkludering i samhället och på arbetsmarknaden. 26.10.2017 kl. 12–16 och 27.10 2017 kl. 9–12.15
Plats: Migrationsinstitutet, Eriksgatan 34, Åbo

I Stig in konferensen ”Hur man vi mötas” som arrangeras i Åbo 26 – 27.10 är det kvinnorna som är i fokus. Kvinnor med annan etnisk och kulturell bakgrund som just du möter i ditt arbete som hälsovårdare, socialsekreterare, daghems- och skolpersonal eller kommunal tjänsteman.
Hur kan vi skapa ett ömsesidigt förtroende för varandra utan att göra avkall på den egna professionaliteteten och också låta invandrarkvinnan själv sätta sin egen agenda. Ge henne möjlighet att förhandla om hur ett gott liv ser ut. Vad hindrar egentligen invandrarkvinnors delaktighet? Hur mötas när uppfattningar om jämställdhet och könsroller i familjen avviker från varandra.

Anmälan via länken här: ANMÄLAN senast 18.10.2017! OBS! Meddela även om du önskar delta på distans.

Utskriftsversion av programmet

Program  
 
Torsdagen den 26.10.2017  
12.00–12.15 Välkomstkaffe med lunchsmörgås
12.15–12.30 Välkommen till konferensen
Tuomas Martikainen och projektgruppen
12.30–13.15 Mödravårdens bemötande av kvinnor och män med olika etniska bakgrund: tolkpraktiker och kulturtolksdoulor
Sabine Gruber, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet
13.15–14.00 Diskussion
14.15–15.00 Interkulturell kommunikation mellan familjer med migrationsbakgrund och dagvård, skola och hälsovård
Pirjo Lahdenperä, professor emerita, Mälardalens högskola, Sverige
15.00–15.45 Diskussion
15.45–16.00 Avslutningskaffe
Fredagen den 27.10.2017
09.00–09.45 Migrant mothers and integration
Marja Tiilikainen, Senior Researcher, Migration Institute of Finland
09.45–10.30 Diskussion
10.30–10.45 Kaffe
10.45–11.30 Miten maahamuuttajanaiset aktivoituvat Suomessa
Habiba Ali, Espoon kaupunginvaltuutettu
11.30–12.15 Diskussion och nätverksträff
Konferensen avslutas

Projektet stöds av AMIF: Asyl– migrations– och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktiastiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för. Din anmälan vill vi ha senast 16.10.2017.

Välkommen! Tervetuloa! Welcome!