Material från konferensen 22.1.2021
Frida Johansson Metso: Barns reaktioner på svåra händelser (PDF)


Material från konferensen 12.11.2021
Sonja Sahla: Työkaluja ammattilaisten tueksi pakolaisperheiden kohtaamiseen (PDF)
Svenska: Verktyg som stöd för professionella som kommer i kontakt med familjer med flyktingbakgrund (PDF)
English: Support tools for professionals working with families with refugee background (PDF)

Material från konferensen 26.10.2022
Kaja Næss Johannessen: The Neurosequential Model – making everyday life easier for the child and the helper (PDF)


Workshop material 19.5.2021
Frida Johansson Metso: Barns reaktioner på svåra händelser, Broschyren (PDF)
Ferdinand Garoff: Traumatiserade barn (PDF)

Broschyr
Broschyren “Stöd för barn med traumabakgrund” (PDF)