Inför konferensen THE MULTICULTURAL HELSINKI REGION 2040 bad vi forskare och andra experter ge råd i form av korta texter om hur regionen borde utvecklas. Boken FUTURIK THE MULTICULTURAL HELSINKI REGION innehåller dessa råd och innehåller också en beskrivning av hela projektet Stig In! Astu Sisään! Come In!

Futuric The Multicultural Helsinki Region