Tavoitteet ja toiminta

Stig in! Astu sisään! Come in! tavoitteet ja toiminta

Hankkeen tavoite on niin julkisella kuin yksityisellä että kolmannella sektorilla toimivien henkilöiden ja haavoittuvaisten pakolaisryhmien parissa työskentelevien, osaamisen kehittäminen. Hanke tarjoaa osallistujille ajankohtaista kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa, sekä käytännöllisiä työvälineitä ja menetelmiä. Sen lisäksi hankkeessa pyritään rakentamaan uusia verkostoja sekä toimimaan yhteistyössä olemassa olevien verkostojen kanssa.

Hankejakson aikana järjestetään kaksikymmentä konferenssia eri puolella Suomea. Ensimmäinen konferenssi järjestetään 22-23 toukukuuta 2017, jonka tarkoituksena on kartoittaa yleistä tilannetta ja koulutustarpeita Suomen kaksikielisissä kunnissa. Konferenssi toteututaan monimuotoisesti videolinkin avulla samanaikaisesti Turussa, Vaasassa ja Helsingissä.

Hankkeen pitkäaikainen tavoite on edistää pakolaisten psyykkistä hyvinvointia ja mahdollistaa kohderyhmän osallistumista yhteiskuntaan, vapaaehtoistoimintaan ja työelämään. Hankkeen välillinen tavoite on parantaa vastasaapuneiden pakolaisten mahdollisuuksia osallisuuteen ja onnistuneeseen integroitumiseen Suomeen.

Kaikki hankkeessa koottu tieto, kokemus ja hyvät käytännöt jaetaan hankkeen aikana kehitettävässä kaksikielisessä nettiportaalissa.