Projekti lyhyesti

Uusi yhteistyöhanke integroinnista

Åbo Akademin Centret för livslångt lärande (CLL), Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan ja Folkhälsan Utbildning Ab aloittivat 1.2.2017 kolmivuotisen hankkeen Stig in! Astu sisään! Come in! Hanke rahoitetaan AMIF – Turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuen avulla. Euroopan Unioni ylläpitää rahastoa ja Suomessa rahastoa hallinnoi Sisäministeriö.