Suomeksi

Projekti lyhyesti

Kotoutuminen yhteistyöhanke 

1.9.2020 projekti Stig in2, Astu sisään2, Come in2- Born to be included aloitti toimintansa.  

Vuosina 2017–2020 saatujen kokemusten (Stig in! Astu sisään! Come in!) perusteella hanke toimii YK: n lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja ajatuksen mukaan, että lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia. 

Tavoitteena on, että toiminnan avulla voimme osallistua siihen, että Suomeen tulevat lapset ja nuoret eivät vain integroitu, vaan todella osallistuvat yhteiskuntaan. Haluamme auttaa varmistamaan, että lasten ja nuorten ääni kuuluu ja heidän etunsa otetaan huomioon kaikilla aloilla ja elimissä. Jotta he eivät olisi väliinputoajia. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi työskentelemme osaamisen kehittämisen kanssa, tuomme mukaan tutkimusta ja hyviä menetelmiä esitelläksemme niitä kaikille, jotka ovat aktiivisia integraatioprosessissa ja sitä varten. 

Käynnistämme kolme monialaista kehitysprosessia Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Työskentelemme prosesseissa vanhempien kanssa MindSpring-ryhmämenetelmän avulla; kuinka tunnistaa ja tukea traumatisoituneita lapsia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ja kuinka tunnistaa luontaiset systeemiset epäoikeudenmukaisuudet meitä ympäröivissä säännöksissä, selventää heitä ja toivottavasti korjata ne. 

Tulevina vuosina jatkamme myös työtä edellisellä verkkosivustollamme. Laadimme monikielisen artikkelikokoelman lasten ja nuorten integraatiosta ja julkaisemme kokemuksia prosesseistamme. 

Hankepartnerit 

 • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia 
 • Helsingin Yliopiston svenska social- och kommunalhögskolan 
 • Folkhälsan Utbildning AB 
 • Föreningen Luckan r.f.  

Rahoitus 

Hanke rahoitetaan AMIF-turvapaikan, EU: n ylläpitämän ja Suomessa sisäasiainministeriön hallinnoiman maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston avulla. Hanketta tukevat myös Ruotsin kulttuurirahasto, Aktia säätiö Vaasassa ja hankepartnerit. 

Yhteistyökumppanit:

 • Nordens Välfärdscenter
 • Nuorisojärjestö Mahdin Nuoret
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
 • CEREN The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism
 • Mustasaaren kunta
 • Ihmisoikeusinstituutti, Åbo Akademi
 • Helsingin kaupunki
 • Svenska.fi
 • Turun kaupunki
 • ELY-keskukset i Uusimaa, Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close