Projektin lyhyt kuvaus

Kotoutumisen yhteistyöhanke 
Projekti Stig in2, Astu sisään2, Come in2- Born to be included aloitti toimintansa 1.9.2020.  

Vuosina 2017–2020 saatujen kokemusten (Stig in! Astu sisään! Come in!) perusteella, hankkeen ohjenuorana toimii YK: n lapsen oikeuksien yleissopimus sekä ajatus, että lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia. 

Tavoitteena on, että voimme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että Suomeen tulevat lapset ja nuoret eivät vain kotoudu, vaan todella osallistuvat yhteiskuntaan. Haluamme auttaa varmistamaan, että lasten ja nuorten ääni kuuluu ja heidän etunsa otetaan huomioon kaikilla aloilla ja kaikissa elimissä. Jotta he eivät joutuisi väliinputoajiksi. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi työskentelemme osaamisen kehittämisen kanssa, nostamalla esiin alan tutkimusta ja hyviä menetelmiä esitelläksemme niitä kaikille, jotka ovat aktiivisia osapuolia kotoutumisprosessissa. 

Käynnistämme kolme monialaista kehitysprosessia Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Työskentelemme prosesseissa kolmen eri teeman parissa. Mahhanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa käytämme MindSpring-ryhmämenetelmää, jossa heitä autetaan lasten koulunkäynnin tukemisessa. Etsimme tapoja traumatisoituneiden lasten ja nuorten tunnistamiseen ja tukemiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tunnistamme ja kategorisoimme systeemisiä epäoikeudenmukaisuuksia tavoissa ja säännöissä, jotta niitä voisi työstää, poistaa ja luoda oikeudenmukaisempia mahdollisuuksia kaikille lapsille ja nuorille.

Tulevina vuosina jatkamme myös työtä edellisellä verkkosivustollamme. Laadimme monikielisen artikkelikokoelman lasten ja nuorten integraatiosta ja julkaisemme kokemuksia prosesseistamme. 

Hanke päättyy 31.12.2022.

Hankepartnerit 

 • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
 • Helsingin Yliopiston svenska social- och kommunalhögskolan (31.7.2021 asti)
 • Folkhälsan Utbildning AB 
 • Föreningen Luckan r.f.  

Rahoitus 

Hanke rahoitetaan AMIF:in, EU: n ylläpitämän ja Suomessa sisäasiainministeriön hallinnoiman maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston avulla. Hanketta tukevat myös Svenska kulturfonden, Aktia säätiö Vaasassa ja hankepartnerit. 

Yhteistyökumppanit:

 • Nordens Välfärdscenter
 • Nuorisojärjestö Mahdin Nuoret
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
 • CEREN The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism
 • Mustasaaren kunta
 • Ihmisoikeusinstituutti, Åbo Akademi
 • Helsingin kaupunki
 • Svenska.fi
 • Turun kaupunki
 • Uudenmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset