Lärmaterial

Alla videor nedan är textade till svenska, finska och engelska. 
Kaikki alla olevat videot on tekstitetty ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi.
All videos below are subtitled in Swedish, Finnish and English.


Föräldrasamverkan

Video 1:
MindSpring- Aktivt lyssnande (03:56min)

Video 2:
MindSpring: Leary Rosen (04:56min)

Här hittar du mer material som producerats i processen Föräldrasamverkan. 

 


Traumatiserade barn

Video 1:
Sabina Gusic- Barn och ungas reaktioner på krig (12:40min)

Video 2: 
Frida Johansson Metso- En olycka kommer sällan ensam (12:27min)

Material:
Broschyren “Stöd för barn med traumabakgrund” (PDF)

Här hittar du mer material som producerats i processen Traumatiserade barn.

 


Systemiska orättvisor

Video 1:
Raghad Mshaweh- Systeemisiä epäoikeudenmukaisuuksia (15:12min)
Material: Download the questions from the video about Raghad here (PDF).

Video 2:
Suvilahden koulu- Equal & Unequal Treatment (07:44min)
Material: Download the questions from the video Suvilahden koulu- Equal & Unequal Treatment (PDF).

Video 3:
Suvilahden koulu- Inclusivity & Racism (11:35min)
Material: Download the questions from the video Suvilahden koulu- Inclusivity & Racism (PDF).

 Här hittar du mer material som producerats i processen Systemiska orättvisor.