Traumatiserade barn

Systemiska orättvisor

Föräldrasamverkan

 • Hälsningar från MindSpring-ledaren i Närpes
  I det här inlägget berättar MindSpring-ledaren, Ly Le Huyen om sig själv och om den första pilotgruppen i Mindspring som startade hösten 2021 i Närpes. 
  Läs mer här…
 • Hur möta flyktingar med trauma?
  I början av december 2021 deltog projektet i en konferens som arrangerades i Köpenhamn av Danish Refugee Council och även i det internationella MindSpring-mötet. Processansvarig för föräldrasamverkan delar med sig av sina erfarenheter.
  Läs mer här…
 • En intensiv helg med MindSpring 3-6.9.2021
  Processansvarig för föräldrasamverkan, Anna Pensar-Kuivamäki skriver om utbildningen av ledare inom MindSpring och hur den la grunden till ett nytt nätverk inom MindSpring i Finland.
  Läs mer här…