Nedan finns material och information om arbetet i processen Traumatiserade barn.

I processen Traumatiserade barn identifieras det hur barn med posttraumatiskt stressymptom får vård i Finland och vägen till vården samt hur skola, dagvård och fritidsverksamhet kan utvecklas så att barn och unga med traumasyndrom kan delta och få stöd i verksamheten. 


Bloggartiklar:


Material:

Material från konferensen 22.1.2021:
Frida Johansson Metso: Barns reaktioner på svåra händelser.

Material från konferensen 12.11.2021:
Sonja Sahla,
Suomi: Työkaluja ammattilaisten tueksi pakolaisperheiden kohtaamiseen.
Svenska: Verktyg som stöd för professionella som kommer i kontakt med familjer med flyktingbakgrund.
English: Support tools for professionals working with families with refugee background.

Workshop material 19.5.2021:
Frida Johansson Metso- Barns reaktioner på svåra händelser, Broschyren
Ferdinand Garoff- Traumatiserade barn
Processansvarig i Åboland
Carina Gräsbeck
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.
Tel. +358 46 920 2253, carina.grasbeck(at)abo.fi