Nedan finns material och information om arbetet i processen Traumatiserade barn.

Material från föreläsningen om processen traumatiserade barn under konferensen 22.1.2021, “If you want to treat me equally, you might have to treat me differently”:

Frida Johansson Metso PP: Traumatisering hos barn Stig in 210122 Frida Johansson Metso (stiginastusisaan.com)


Material från workshop 19.5.2021:

Var uppmärksam på hos små barn (0-6 år) (stiginastusisaan.com)