Nedan finns material och information om arbetet i processen Traumatiserade barn.

Bloggartiklar:

Material:

Material från föreläsningen om processen traumatiserade barn under konferensen 22.1.2021, “If you want to treat me equally, you might have to treat me differently”:

Frida Johansson Metso PP: Traumatisering hos barn Stig in 210122 Frida Johansson Metso (stiginastusisaan.com)

Material från workshop 19.5.2021:
Var uppmärksam på hos små barn (0-6 år) (stiginastusisaan.com)


Processansvarig i Åboland
Carina Gräsbeck, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.
Process- Traumatiserade barn.
Tel. +358 2 215 4644, carina.grasbeck(at)abo.fi