Nedan finns material och information om arbetet i processen Traumatiserade barn.

Bloggartiklar:


Material:

Material från konferensen 22.1.2021:
Frida Johansson Metso- Barns reaktioner på svåra händelser.

Material från konferensen 12.11.2021:
Sonja Sahla,
Työkaluja ammattilaisten tueksi pakolaisperheiden kohtaamiseen.
Verktyg som stöd för professionella som kommer i kontakt med familjer med flyktingbakgrund.
Support tools for professionals working with families with refugee background.


Workshop material 19.5.2021:
Frida Johansson Metso- Barns reaktioner på svåra händelser, Broschyren


Processansvarig i Åboland
Carina Gräsbeck
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.
Tel. +358 46 920 2253, carina.grasbeck(at)abo.fi