Traumatiserade barn

I processen Traumatiserade barn identifierades det hur barn med posttraumatiskt stressymptom får vård i Finland. Vidare kartlades vägen till vård samt hur skola, dagvård och fritidsverksamhet kan utvecklas så att barn och unga med traumasyndrom kan delta och få stöd i verksamheten.


Material

Thinglink med allt material samlat:

 Click here to view the accessible version of this interactive content 


Broschyr
Broschyren “Stöd för barn med traumabakgrund” (PDF)

Stig in2-lärmaterial
Samlingssida för lärmaterial.

Konferens 22.1.2021
Video: Frida Johansson Metso- Barns reaktioner på svåra händelser (42:24min)
Frida Johansson Metso: Barns reaktioner på svåra händelser (PDF)

Konferens 12.11.2021
Sonja Sahla: Työkaluja ammattilaisten tueksi pakolaisperheiden kohtaamiseen (PDF)
Svenska: Verktyg som stöd för professionella som kommer i kontakt med familjer med flyktingbakgrund (PDF)
English: Support tools for professionals working with families with refugee background (PDF)

Konferensen 26.10.2022
Video:
Kaja Næss Johannessen- The Neurosequential Model (54:46min)
Kaja Næss Johannessen: The Neurosequential Model – making everyday life easier for the child and the helper (PDF)

Workshop 19.5.2021
Frida Johansson Metso: Barns reaktioner på svåra händelser, Broschyren (PDF)
Ferdinand Garoff: Traumatiserade barn (PDF)

Bloggartiklar:

   • Traumainformerat arbetssätt – en enkel lösning på ett stort problem?
    Vilken hjälp finns att få för barn med trauma i bagaget? Vilka organisationer kan ge råd åt personal i de här frågorna? Processansvarige Carina Gräsbeck i Åboland berättar om de frågeställningar som diskuterades med arbetsgruppen 19.5.2021 i processen traumatiserade barn.
    Läs mer här…

   • Hur möta flyktingar med trauma?
    I början av december 2021 deltog projektet i en konferens som arrangerades i Köpenhamn av Danish Refugee Council och även i det internationella MindSpring-mötet. Processansvarig för föräldrasamverkan delar med sig av sina erfarenheter.
    Läs mer här…

   • Flykt – en av vår tids största utmaningar 
    Varför flyr barn? Hur påverkas barn av flykt? Johan Andersson, doktorand och leg. psykolog från Linköpings universitet har skrivit en text om aktuella och viktiga teman gällande människor på flykt.
    Läs mer här…


  Processansvarig i Åboland
  Carina Gräsbeck
  Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
  Tel. +358 46 920 2253
  carina.grasbeck(at)abo.fi