Systemiska orättvisor

Systemiska orättvisor

 

I processen Systemiska orättvisor kartlade vi problem i skolan, dagvården och fritidsverksamhet genom bl.a. intervjuer med nyanlända skolbarn och via diskussioner med personal i de olika verksamheterna samt barnens föräldrar.

 


Material

Thinglink
En presentation om de vanligaste problem och systemiska orättvisor som barn och unga med invandrarbakgrund möter i Finland, med en överblick kring strukturella och andra lösningar. Det framkommer även hänvisningar för tilläggsresurser och forskning, samt annat material relevant för utvecklingsområdet.

A presentation of the most common problems and systemic injustices children and youth of immigrant background face in Finland, with an overview of forthcoming and possible structural or other solutions. The presentation also includes additional resources from the third and other sectors as well as research and other relevant material pertinent to the development areas. 


Click here to view the accessible version of this interactive content

Thinglink material
En presentation av utvecklingsområden för eliminerandet av systemiska orättvisor för barn och unga med invandrarbakgrund i Finland (PDF)

A presentation of development areas for the elimination of systemic injustices for children and youth with immigrant background in Finland (PDF)

Stig in2-lärmaterial
Samlingssida för lärmaterial

Konferens 22.1.2021
Video: Emmanuel Acquah- Hedgehogs or Foxes, Inpursuit of Educational Equity (34:48min)
Emmanuel Acquah: Hedgehogs or Foxes? In Pursuit of Educational Equity (PDF)

Konferens 12.11.2021
Video: Raghad Msaweh- Usko itseäsi (40:57 min)
Raghad Mshaweh: Usko itseäsi (PDF)
Svenska: Tro på dig själv- sammanfattning (PDF)
English:Believe in yourself- summary (PDF)

Bloggartiklar:

 • Hur reducera systemiska orättvisor för barn och unga med invandrarbakgrund?

  Processansvarige Julia Qesteri skriver om ämnen som kommit upp under träffarna i processen systemiska orättvisor och även om riktiga försök till lösningar på de olika problem som finns hos barn och unga med invandrarbakgrund i Finland.
  Läs mer här…

 • From understanding others to acting for social justice

  Postdoctoral researcher Ida Hummelstedt has in her doctoral thesis critically analyzed how Finnish multicultural education contributes to or hinders social justice. In this text, she shares the main findings and implications.
  Read more here…

 • Utvecklingsprocessen för systemiska orättvisor

  Processansvarig i Nyland (2021), Jenny Asplund berättar vilka teman och frågor som diskuterats under träffarna med arbetsgruppen som ordnats under våren 2021.
  Läs mer här…

 • Systemiska orättvisor- vad är det egentligen?
  Systemiska orättvisor kan handla om flera olika saker, men det är något som behöver uppmärksammas och synliggöras för att skapa jämlika villkor för alla. Processansvarig i Nyland (2021), Jenny Asplund från Luckan skriver om ämnet.
  Läs mer här…

 • Systemiska orättvisor som drabbar invandrarbarn men som kunde elimineras

  Innehållsansvarig (2020-2021), Robert Runeberg skriver om systemiska orättvisor som drabbar invandrarbarn och hur man kan få grepp på detta systemfel. Texten är en fortsättning på inlägget “Ord spelar roll!”.
  Läs mer här…

 • Ord spelar roll!
  Innehållsansvarig (2020-2021), Robert Runeberg skriver om invandrarbarn och begreppet jämlikhet.
  Läs mer här…

 


Processansvarig i Nyland
Julia Qesteri, Föreningen Luckan r.f.
Luckan integration.
Tel. +358 50 307 5768
julia.qesteri(at)luckan.fi