Nedan finns material och information om arbetet i processen Systemiska orättvisor.

Bloggartiklar:

Material:

Material från föreläsningen om processen systemiska orättvisor under konferensen 22.1.2021, “If you want to treat me equally, you might have to treat me differently”:

Emmanuel Acquah PP: https://stiginastusisaan.com/wp-content/uploads/2021/01/Systemiska-orattvisor-forelasning-22.1.2021.pdf