Nedan finns material och information om arbetet i processen Systemiska orättvisor.

I processen Systemiska orättvisor kartläggs brister på flexibilitet i skola, dagvård och fritidsverksamhet genom bl.a. intervjuer med nyanlända skolbarn och via diskussioner med personal i de olika verksamheterna samt med föräldrar till nyanlända barn.


Bloggartiklar:

Material:

Material från konferensen 22.1.2021
Emmanuel Acquah: Hedgehogs or Foxes? In Pursuit of Educational Equity

Material från konferensen 12.11.2021
Raghad Mshaweh:
Suomi: Usko itseäsi
Svenska: Tro på dig själv- sammanfattning
English: Believe in yourself.


Processansvarig i Nyland
Julia Qesteri, Föreningen Luckan r.f.
Luckan integration.
Tel. +358 50 307 5768, julia.qesteri(at)luckan.fi