Föräldrasamverkan

I processen kring Föräldrasamverkan var målsättningen att stöda familjer genom att stöda föräldrar i att fostra sina barn i exil. Hur hanterar man den annorlunda verklighet i vilken man försöker skapa sig en vardag? Att fostra i exil, efter ett liv på flykt, är ingen enkel sak och där vill man genom processen stöda familjerna genom föräldrasamverkan. Detta har gjorts genom att ta peer-to-peer-metoden MindSpring till Finland från Danmark. Målsättningen med processen för föräldrasamverkan var välmående familjer vilka är av yttersta vikt för välmående barn, unga och vuxna. Här kan du läsa mer om vad MindSpring är.


Material

MindSpring handbok
MindSpring handboken för föräldragrupper (PDF)

Stig in2-lärmaterial
Samlingssida för lärmaterial.

Konferens 22.1.2021
Video: Tove Madsen- Parent collaboration based on MindSpring (32min)
Material: Mindspring, a preventive group method for refugees (PDF)

Konferens 12.11.2021
Video: Magnus Dahlstedt- Föräldrar som villkorad resurs (59min)
Material: Föräldrar som villkorad resurs, suomi: Vanhemmat ehdollisena resurssina-Yhteenveto (PDF)

Konferens 26.10.2022
Video: Charlotte Sonne- The MindSpring project – evaluation of a peer-to-peer group program for refugees (44:30min)
Material:The MindSpring project – evaluation of a peer-to-peer group program for refugees, (PDF).

Bloggartiklar:

  • Hälsningar från MindSpring-ledaren i Närpes
    I det här inlägget berättar MindSpring-ledaren, Ly Le Huyen om sig själv och om den första pilotgruppen i Mindspring som startade hösten 2021 i Närpes. 
    Läs mer här…
  • En intensiv helg med MindSpring 3-6.9.2021
    Processansvarig för föräldrasamverkan, Anna Pensar-Kuivamäki skriver om utbildningen av ledare inom MindSpring och hur den la grunden till ett nytt nätverk inom MindSpring i Finland.
    Läs mer här…

 


Processansvarig i Österbotten
Anna Pensar-Kuivamäki
Folkhälsan Utbildning Ab.
Tel. +358 50 577 2548
Anna.pensar-kuivamaki(at)folkhalsan.fi