Samarbetsprojekt kring integration

Hanketideot suomeksi: https://stiginastusisaan.com/suomeksi-2/

Project information in English: https://stiginastusisaan.com/english/

 

Den 1 september 2020 inleddes verksamheten i projektet Stig in2, Astu sisään2, Come in2 – Born to be included. 

Med grunden i erfarenheter gjorda under åren 2017 – 20 (Stig in! Astu sisään! Come in!) kommer projektet att arbeta utgående från FN:s barnkonvention och tanken om att barnens rättigheter är vuxnas skyldigheter. Målet är att vi genom verksamheten ska kunna bidra till att barn och unga som kommer till Finland inte enbart integreras utan på riktigt blir inkluderade i samhället. Vi vill bidra till att barns och ungas röster blir hörda, att deras bästa beaktas i alla sektorer och instanser. Att de inte faller mellan. 

För att nå det målet kommer vi att arbeta med kompetensutveckling, ta in forskning och goda metoder för att presentera dessa för alla som är verksamma i och för integrationsprocessen. 

Vi kommer att dra igång tre sektorövergripande utvecklingsprocesser baserade i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland. I processerna arbetar vi med föräldrasamverkan genom gruppmetoden MindSpring; hur man inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen kan identifiera och stötta traumatiserade barn samt hur man i de regelverk som omringar oss kan identifiera inbyggda systemiska orättvisor, tydliggöra dem och förhoppningsvis åtgärda dem. 

Under de kommande åren arbetar vi även vidare på vår tidigare webbsida. Vi sammanställer en flerspråkig artikelsamling kring barns och ungas integration samt publicerar erfarenheter från våra processer. 

Projektet avslutas 31.12.2022.

Kontakta oss: https://stiginastusisaan.com/kontakta-oss/

 

Projektparter

 • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
 • Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (fram till och med 31.7.2021)
 • Folkhälsan Utbildning AB
 • Föreningen Luckan r.f.  

Finansiering

Projektet finansieras med hjälp av stöd från AMIF – Asyl, migrations- och integrationsfonden som upprätthålls av EU och i Finland förvaltas av Inrikesministeriet. Ytterligare stöds projektet av Svenska Kulturfonden, Aktiastiftelsen i Vasa samt projektparterna.

Styrgrupp

Ordf. Mina Khan (tidigare Bahmanpour), Mahdin Nuoret r.f. Viceordf. Mertaniemi Ritva, projektkoordinator Åbo Akademi med suppleant Camilla Nordberg, akademilektor Åbo Akademi.

Veronica Hertzberg, projektledare Luckan Integration med suppleant Ann-Jolin Grune, Planning officer, Helsingfors stad.

Johan Bärlund, rektor Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet med suppleant Mirjam Kalland, professor i småbarnspedagogik, Helsingfors universitet.

Kristin Marklund, projektledare Nordens Välfärdscenter med suppleant Luca Maurizi, projektkoordinator i Nyland för Folkhälsans projekt Hälsa i mångfald.

Sara Riska, utbildningschef, Folkhälsan Utbildning.

Katarina Frostell, projektchef Institutet för mänskliga rättigheter.

Niclas Grönholm direktör för den svenska serviceenheten (bildning), Helsingfors stad.

Barbro Högström, direktör, Svenska bildningstjänsten i Esbo med suppleant Ida Stolt-Haglund utvecklingschef, Svenska bildningstjänsten i Esbo.

Sari Kanervo, integrationskoordinator Åbo stad med suppleant Annika Rae, Monikulttuurisen opetuksen suunnittelija, Åbo stad.

Emine Ehrström, Chef för integrations- och ungdomstjänster, NTM-centralen, Österbotten med suppleant Vilppu Palmberg migrationssakkunnig, NTM-centralen i Egentliga Finland.

Myndighetens representant:

Noora Vahervaara, Inrikesministeriet.

Projektet samarbetar med följande organisationer:

 • Nordens Välfärdscenter
 • Nuorisojärjestö Mahdin Nuoret
 • Mannerheims barnskyddsförbund
 • CEREN The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism
 • Korsholms kommun
 • Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
 • Helsingfors stad
 • Svenska.fi
 • Åbo stad
 • NTM-centraler i Nyland, Österbotten och Egentliga Finland