Magdalena Kosovas föreläsning: Tredje sektorn och integration av invandrare 26.1.2018 (video)

Magdalena Kosova suomeksi: Kolmas sektori ja maahanmuuttajien kotouttaminen 15.2.2018 (pdf)

Sabina Fortelius föreläsningsunderlag: Scouting och nyanlända invandrare 25.1.2018 (pdf)

Omid Mahmoudis föreläsning: Ensamkommandes förbund 26.1.2018 (video)


Tule mukaan! Kom med! Join us!

Föreningar och civilsamhället är nyckeln till inkludering av nyanlända flyktingar och invandrare –
Yhdistysten ja kansalaisyhteiskunnan rooli maahanmuuttajien osallistamisessa ja kotoutumisessa

När: 25.1.2018 kl. 16-20 och 26.1 2018 kl. 9-12
Var: Nya Paviljongen, Västra Skolstigen 3, Grankulla

Aika: 25.1.2018 klo 16-20 ja 26.1 2018 klo 9-12
Paikka: Uusi Paviljonki, Läntinen Koulupolku 3, Kauniainen

OBS! Förlängd anmälningstid!

ANMÄLAN senast 19.1.2018! Till konferensen antas max. 80 deltagare i anmälningsordning.

HUOM! Pidennetty ilmoittautumisaika!

ILMOITTAUTUMINEN viimeistään 19.1.2018! Tilaisuuteen mahtuu korkeintaan 80 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Program på svenska i utskriftsformat

Tulostettava ohjelma suomeksi

PROGRAM

 
   
Torsdag 25.1.2018  
16.00-16.15 Välkommen
Heidi Backman, bildningsdirektör, Grankulla stad
Robert Runeberg, Projektet Stig in!
16.15-16.30 Scoutverksamhet och nyanlända invandrare
Sabina Fortelius, Finlands Svenska Scouter
16.30-17.30 Föreningars och civilsamhällets insatser för att få med nyanlända invandrare
Parallella sessioner på svenska och på finska.
Marianne Green, Multicultural Association of Porvoo Borgå (sv)
Anna Franzen, Nagu (sv)
Alexandr Foy, Svenska.fi (sv)
Anna Salmensaari, Sibbo (sv)
Jan Sten, Grankulla IFK (sv)
Tony Khalil, Luckan Kirkkonummi (fi)
Suomi-Syyria Ystävyysseura (fi)
Elena Vainio, Granin Lähiapu (fi)
Johanna Warius AGORA-projekti (fi)
17.30-19.00 The Story Sharing Café samt servering
Inleds av Teater Universum, nyanlända Grankullabor är med
19.00-20.00 Nyanlända invandrare möter frivilliga aktörer och möjlighet att bekanta sig med varandra
Fredagen 26.1.2018
 09.00 -10.00 Hur fungerar föreningslivet och civilsamhället som stöd för nyanlända i Svenskfinland?
Forskare Magdalena Kosova, Åbo Akademi
10.00-10.30  Kaffeservering
10.30 -12.00 Ensamkommandes förbund (Sverige)
Verksamhetsledare Omid Mahmoudi
12.00 Avslutning

Omid Mahmoudi är född 1995 och kommer från Kabul i Afghanistan. Sedan 2011 är han bosatt i Malmö. Knappt ett år efter att Omid Mahmoudi kommit till Sverige  grundade han och hans nya vänner Ensamkommandes förbund. Nu har förbundet verksamhetskontor på 20 orter i Sverige och bara i Malmö över 1000 medlemmar. Medlemmarna hjälper varandra att snabbt komma igång i Sverige och ordnar allt från läxläsningshjälp, yogakurser till politiska demonstrationer. Omid Mahmodi kommer till konferensen och berättar om hur förbundet grundades och om föreningens stadgar, syfte och verksamhet, om medlemmar och stödande medlemmar och om förbundets samarbete med andra organisationer som Röda Korset och Rädda barnen. Under konferensen kommer vi att diskutera om det är möjligt att grunda en liknande förening i Finland.

När Omid Mahmoudi hade bott två år i Sverige och var 18 år gammal lät han publicera sin första och numera prisbelönta bok Oskyldiga brottslingar : ögonblicksbilder från Kabul och en evighetslång flykt. I boken skildrar han sitt eget och andra flyende ungdomars livsöden.

OHJELMA

 
   
Torstai 25.1 2018  
16.00-16.15 Tervetuloa
Heidi Backman, sivistystoimenjohtaja, Kauniaisten kaupunki
Robert Runeberg, Stig in! -hanke
16.15-16.30 Partiotoiminta ja maahanmuuttajat
Sabina Fortelius, Finlands Svenska Scouter
16.30-17.30 Maahanmuuttajien osallistaminen mukaan yhdistystoimintaan ja kansalaisyhteiskuntaan.
Samanaikaiset esitelmät suomeksi ja ruotsiksi.
Marianne Green, Multicultural Association of Porvoo Borgå (sv)
Anna Franzen, Nagu (sv)
Alexandr Foy, Svenska.fi (sv)
Anna Salmensaari, Sibbo (sv)
Jan Sten, Grankulla IFK (sv)
Tony Khalil, Luckan Kirkkonummi (fi)
Suomi-Syyria Ystävyysseura (fi)
Elena Vainio, Granin Lähiapu (fi)
Johanna Warius AGORA-projekti (fi)
17.30-19.00 The Story Sharing Café ja kahvitarjoilu
Teatteri Universumin johdatuksella, mukana Kauniaisten maahanmuuttajia
19.00-20.00 Maahanmuuttajat ja erilaiset vapaaehtoistoimijat voivat verkostoitua ja tutustua toisiinsa
Perjantai 26.1 2018
 09.00 -10.00 Hur fungerar föreningslivet och civilsamhället som stöd för nyanlända i Svenskfinland?
Tutkija Magdalena Kosova, Åbo Akademi
10.00-10.30  Kahvitarjoilu
10.30 -12.00 Ensamkommandes förbund (Sverige)
Toiminnanjohtaja Omid Mahmoudi
12.00

Omid Mahmoudi on syntynyt vuonna 1995 ja on Kabulista, Afganistanista. Vuodesta 2011 hän on asunut Malmössä. Noin vuosi siitä, kun Omid Mahmoudi saapui Ruotsiin, hän ja hänen uudet ystävänsä perustivat Ensamkommandes förbund (Alaikäisenä yksin saapuneiden liitto). Nyt liitolla on toimipisteet 20 paikkakunnalla Ruotsissa ja pelkästään Malmössä on yli 1000 jäsentä. Liitto järjestää muun muuassa apua kotitehtävien kanssa, joogakursseja ja poliittisia mielenosoituksia. Lisäksi jäsenet auttavat toisiaan sopeutumaan nopeasti Ruotsissa.

Omid Mahmodi tulee konferenssiin kertomaan liiton perustamisesta, tarkoituksesta ja toiminnasta sekä yhteistyöstä muiden järjestöjen, kuten Punaisen Ristin ja Pelastakaa lapset yhdistyksen kanssa. Konferenssin aikana keskustelemme siitä, onko mahdollista luoda samanlainen yhdistys tai liitto Suomeen.

Kun Omid Mahmoudi oli asunnut kaksi vuotta Ruotsissa ja oli 18-vuotias, hän julkaisi ensimmäisen ja nyt palkitun kirjansa Oskyldiga brottslingar : ögonblicksbilder från Kabul och en evighetslång flykt. Kirjassa hän kuvaa oman ja muiden pakolaisnuorten elämää.

Projektet stöds av AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktiastiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna. Du kan anmäla dig på bara en dag eller på båda dagarna. Torsdagen den 25.1. är tvåspråkig och fredagen den 26.1. är endast på svenska. Din anmälan vill vi gärna ha senast 15.1.2018.

Tilaisuus on osallistujille maksuton, sillä Stig in! –hanketta tukevat Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), Svenska Kulturfonden ja Vaasan Aktiasäätiö. Voit ilmoittautua joko jompaankumpaan päivään tai molempiin päiviin. Torstai 25.1. on kaksikielinen ja perjantai 26.1. on ainoastaan ruotsinkielinen. Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 15.1.2018