Konferens 22-23.5.2017

Charles Husbands föreläsningsunderlag: How can we combat segregation and racism in the municipality? International research and practice about the work against segregation and rasicm

Jenny Nilsson Folkes föreläsningsunderlag: Skolövergång som levd erfarenhet: nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering

Camilla Nordbergs föreläsningsunderlag: Kritiska perspektiv på flyktingskap, kvinnor och integration

Frida Johansson Metso: Hur mår ensamkommande flyktingbarn psykiskt och hur kan man förbättra deras psykiska hälsa i kommunerna?