Charles Husbands föreläsningsunderlag: How can we combat segregation and racism in the municipality? International research and practice about the work against segregation and rasicm

Extra material, Notes: Charles Husband

Jenny Nilsson Folkes föreläsningsunderlag: Skolövergång som levd erfarenhet: nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering

Camilla Nordbergs föreläsningsunderlag: Kritiska perspektiv på flyktingskap, kvinnor och integration

Frida Johansson Metso: Hur mår ensamkommande flyktingbarn psykiskt och hur kan man förbättra deras psykiska hälsa i kommunerna?


Nyanlända flyktingars välmående och inkludering i det finländska samhället

22.5–23.5 2017 kl. 9–16
CLL/Åbo Akademi Vasa, rum C215, Academill, Strandgatan 2
CLL/Åbo Akademi Åbo, Mellanvågen, ASA-huset, Fabriksgatan 2
Helsingfors universitet, Aleksandria, sal K132 (Fabiansgatan 28, K-våningen)

Utskriftsversion av programmet

camilla_nordberg               Frida_Johansson_Metso                Charles Husband                Jenny nilsson-folke
Camilla Nordberg         Frida Johansson Metso       Charles Husband               Jenny Nilsson Folke
Program  
   
Måndagen den 22.5.2017  
08.45–09.00 Kaffe
09.00–09.15 Projektledare Linda Ahlbäck, Projektet Stig in! Astu sisään! Come in!
09.15–10.00 Min forskning kring flyktingkvinnor i Finland. Internationell forskning och kända projekt kring inkludering av invandrade kvinnor och äldre
Universitetslektor Camilla Nordberg, Svenska social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (Videokonferens från Helsingfors)
10.00–10.45 Diskussion i regional grupp
10.45–11.30 Videodiskussion mellan regionerna
11.30–12.30 Lunch
12.30–13.15 Hur mår ensamkommande flyktingbarn psykiskt och hur kan man förbättra deras psykiska hälsa i kommunerna?  Internationell forskning och metoder kring arbetet kring traumatiserade flyktingar och tortyroffer
Traumapsykolog med fokus på flyktingar Frida Johansson Metso, Stockholmspsykiatrins kompetensutvecklings-program Flykt, exil och trauma (Videokonferens från Helsingfors)
13.15–13.45 Diskussion i regional grupp
13.45–14.00 Kaffe
14.00–14.45 Videodiskussion mellan regionerna modererad av Frida Johansson Metso
14.45–15.00 Sammanfattning
   
   
Tisdagen den 23.5.2017  
09.00–09.15 Kaffe
09.15–10.00 Hur motverka segregation och rasim i kommunen? Internationell forskning och metoder kring arbetet mot segregation och rasism. How can we combat segregation and Rasim in the municipality? International research and practice about the work against segregation and racism
Professor Charles Husband, University of Bradford (Videokonferens från Helsingfors, Video Conference from Helsinki)
10.00–10.45 Diskussion i regional grupp
10.45–11.30 Videodiskussion mellan regionerna modererad av Charles Husband
11.30–12.30 Lunch
12.30–13.15 Skolövergång som levd erfarenhet: Nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering.  “Det behöver ske ett medvetet arbete kring social inkludering där fokus läggs på vilka strukturer och normer som råder i skolan och hur dessa kan vidgas för att välkomna nya elever.”
Doktor i barn- och ungdomsvetenskap, Jenny Nilsson Folke, Stockholms universitet (Videokonferens från Vasa)
13.15–13.45 Diskussion i regional grupp
13.45–14.00 Kaffe
14.00–14.45 Videodiskussion mellan regionerna modererad av Jenny Nilsson Folke
14.45–15.00 Sammanfattning