Frida Johansson Metsos föreläsningsunderlag: Hur mår flyktingbarn psykiskt och hur kan man förbättra deras psykiska hälsa i kommunerna?

Frida Johansson Metsos föreläsningsunderlag: Traumatiserade unga flyktingar

Anna Gärdegårds föreläsningsunderlag: Ensamkommande unga i Norden

Elisabeth Lindholms föreläsningsunderlag: Barnets bästa vid återvändande


Ung, ensam och rädd!

En konferens om flyktingbarn och deras psykiska välmående

21.9.2017 kl. 11–18 och 22.9.2017 kl. 9–12

Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16–18 (lunch), Gymnasiegatan 2 (föreläsningssalar)
Anmälan via länken här: ANMÄLAN senast 7.9.2017! OBS! Meddela även om du önskar delta på distans.

Utskriftsversion av programmet

                                                     
Anna Gärdegård                 Elisabeth Lindholm     Frida Johansson Metso                Ferdinand Garoff
Program  
   
Torsdag 21.9.2017  
11.00–12.00 Lunch (Runebergsgatan 16–18)
12.00–12.45 Samhällets mottagande av ensamkommande barn i Norden
Projektledare Anna Gärdegård, Nordens Välfärdscenter
12.45–13.00 Diskussion
13.00–13.45 Återvändande ensamkommande
Utvecklingsledare Elisabeth Lindholm
Resurscentrum Integration – RCI, Strömsund
13.45–15.00 Diskussion samt allmän diskussion om dagen samt presentation av deltagarna
15.00–15.30 Kaffe
15.30–16.30 Hur mår ensamkommande flyktingbarn psykiskt och hur kan man förbättra deras psykiska hälsa i kommunerna?  Traumapsykolog med fokus på flyktingar Frida Johansson Metso, Stockholmspsykiatrins kompetensutvecklingsprogram Flykt, exil och trauma
16.30–17.30 Diskussion
 
Fredagen den 22.9.2017
09.00–12.00 Hur möta traumatiserade flyktingbarn?
Traumapsykolog Frida Johansson Metso och krispsykolog Ferdinand Garoff
12.00–13.00 Lunch

Projektet stöds av AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden samt Svenska Kulturfonden, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för.

Borgå folkakademi erbjuder förmånligt boende. De har övernattningsplatser för 22 personer. Samtliga rum är dubbelrum.
Priset är 25 €/dygn per person i dubbelrum.  Finns även frukost att få för 5,50 € per person.
Ifall man vill ha frukost meddelas den i samband med bokning av övernattning.

För att boka övernattning, skriv en epost till info@akan.fi eller ring +358 (0)19-5769 500.