Konferens 21-22.9.2017

Frida Johansson Metsos föreläsningsunderlag: Hur mår flyktingbarn psykiskt och hur kan man förbättra deras psykiska hälsa i kommunerna?

Frida Johansson Metsos föreläsningsunderlag: Traumatiserade unga flyktingar

Anna Gärdegårds föreläsningsunderlag: Ensamkommande unga i Norden

Elisabeth Lindholms föreläsningsunderlag: Barnets bästa vid återvändande