Mehrdad Darvishpours föreläsningsunderlag: Nyanlända barns och ungdomars integration och jämställdhetsutveckling 16.2.2018  (pdf)

Magdalena Kosovas föreläsningsunderlag: Tredje sektorn och integration av invandrare 15.2.2018 (pdf)

Ann-Katrin Enqvist: Unga invandrare – en resurs eller ett problem i föreningars fritidsverksamhet? 15.2.2018 (pdf)

Britt-Helen Tuomela-Holti: FöräldraKraftgrupper för nyfinländare 15.2.2018  (pdf)

Luke Williams: Munsala United  15.2.2018 (pdf)

Aktion Österbotten – Lande Bo 15.2.2018

Jeanette Östman: Fredrikabibliotekens mångkulturella arbete 15.2.2018 (Prezi-presentation)


Kom med!

– Föreningar och civilsamhället är nyckeln till inkludering

När: 15.2 2018 kl. 15.30–19.30 och 16.2  2018 kl. 8.30–12
Var: Norrvalla, Vöråvägen  305, 66600 Vörå

Gratis buss med start från Jakobstad: Campus Allegro kl. 14.15, Oravais 15.00, Norrvalla kl. 15.30. Hemfärd efter att programmet slutar på torsdag kväll ca kl. 20. Meddela i anmälningsblankettens kommentarsfält om du önskar åka med och varifrån!

ANMÄLAN senast 9.2.2018!

Program i utskriftsformat

Program

Torsdag 15.2.2018
15.30 Välkomstkaffe med frukt
16.00 Välkommen
16.00–16.30 Hur fungerar föreningslivet och civilsamhället som stöd för nyanlända i Svenskfinland
Forskare Magdalena Kosova
16.30 Föreningars och civilsamhällets insatser för att få med nyanlända invandrare
  • Folkhälsan, FöräldraKraftgrupper för nyfinländare / Britt-Helen Tuomela-Holti
  • Röda korsets lokalavdelning i Vörå / Marja-Lena Södergård
  • Elin Blomqvist berättar om sina erfarenheter från ett integrationsprojekt med fokus på att få med invandrare i idrottsföreningars verksamhet
  • Munsala United / Luke Williams
  • Lande Bo
  • Fredrika bibliotekens mångkulturella verksamhet /  Jeanette Östman
  • Närpes stad / Ann-Katrin Enqvist: Unga invandrare – en resurs eller ett problem i föreningars fritidsverksamhet?
18.00 Kaffe och smörgås
 18.30-20 Ensamkommandes förbund i Sverige / Omid Mahmoudi – Vad kan man göra själv för att komma in i samhället då man kommer som ny till ett land?

Nyanlända finländare möter frivilliga aktörer och möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Fredag 16.2.2018
08.30–09.00 Kaffeservering med salt tilltugg
09.00–10.00 Nyanlända ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling i samhället.
Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete Mälardalens högskola Sverige
10.30–12.00 Omid Mahmoudi / Ensamkommandes förbund i Sverige