Konferens 15-16.2.2018

Mehrdad Darvishpours föreläsningsunderlag: Nyanlända barns och ungdomars integration och jämställdhetsutveckling 16.2.2018  (pdf)

Magdalena Kosovas föreläsningsunderlag: Tredje sektorn och integration av invandrare 15.2.2018 (pdf)

Ann-Katrin Enqvist: Unga invandrare – en resurs eller ett problem i föreningars fritidsverksamhet? 15.2.2018 (pdf)

Britt-Helen Tuomela-Holti: FöräldraKraftgrupper för nyfinländare 15.2.2018  (pdf)

Luke Williams: Munsala United  15.2.2018 (pdf)

Aktion Österbotten – Lande Bo 15.2.2018

Jeanette Östman: Fredrikabibliotekens mångkulturella arbete 15.2.2018 (Prezi-presentation)