Linda Ahlbäck

Projektledare
Linda Ahlbäck, Centret för livslångt lärande vid
Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.
Tel. +538 50 383 3837, linda.ahlback(at)abo.fi

Robert Runeberg

Innehållsansvarig
Robert Runeberg, Svenska social- och
kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.
Tel. +358 50 588 3003, robert.runeberg(at)helsinki.fi

Anna Pensar-Kuivamäki

Processansvarig i Österbotten
Anna Pensar-Kuivamäki, Folkhälsan Utbildning Ab.
Process- Föräldrasamverkan.
Tel. 050 577 2548,
Anna.pensar-kuivamaki(at)folkhalsan.fi

Carina Gräsbeck

Processansvarig i Åboland
Carina Gräsbeck, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.
Process- Traumatiserade barn.
Tel. +358 2 215 4644, carina.grasbeck(at)abo.fi

Jenny Asplund

Processansvarig i Nyland
Jenny Asplund, Föreningen Luckan rf.
Process- Systemiska orättvisor.
Tel. +358 50 564 6096 , jenny.asplund(at)luckan.fi

Madelene Orre

Webb och kommunikationsansvarig
Madelene Orre, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.
Tel. +358 50 359 0413, madelene.orre(at)abo.fi

Roland Träskelin

Videoexpert
Roland Träskelin, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.
Tel. +358 50 478 2326, roland.traskelin(at)abo.fi