Kontakta oss

Linda Ahlbäck

Projektledare
Linda Ahlbäck, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
och Yrkeshögskolan Novia.
Tel. +538 50 383 3837, linda.ahlback(at)abo.fi

Robert Runeberg

Innehållsansvarig
Robert Runeberg, Svenska social- och kommunalhögskolan
vid Helsingfors universitet.
Tel. +358 50 588 3003, robert.runeberg(at)helsinki.fi

Jessica Havulehto

Processansvarig i Österbotten
Jessica Havulehto, Folkhälsan Utbildning Ab.
Process- Föräldrasamverkan.
Tel. +358 6 383 1052/ 044-788 3611, jessica.havulehto(at)folkhalsan.fi

Carina Gräsbeck

Processansvarig i Åboland
Carina Gräsbeck, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.
Process- Traumatiserade barn.
Tel. +358 2 215 4644, carina.grasbeck(at)abo.fi

Allyana Thomas

Processansvarig i Nyland
Allyana Thomas, Föreningen Luckan rf.
Process- Systemiska orättvisor.
Tel. +358 50 307 5768, allyana.thomas(at)luckan.fi

Madelene Orre

Webb och kommunikationsansvarig
Madelene Orre, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.
Tel. +358 50 359 0413, madelene.orre(at)abo.fi

Roland Träskelin

Videoexpert
Roland Träskelin, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.
Tel. +358 50 478 2326, roland.traskelin(at)abo.fi

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close