Kontakta oss

Linda Ahlbäck

Projektledare
Linda Ahlbäck, Centret för livslångt lärande vid
Åbo Akademi.
Tel. +538 50 383 3837, linda.ahlback(at)abo.fi

Camilla Stenbäck

Innehållsansvarig
Camilla Stenbäck, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.
Tel. +35850 576 0214, camilla.stenback(a)abo.fi

Anna Pensar-Kuivamäki

Processansvarig i Österbotten
Anna Pensar-Kuivamäki, Folkhälsan Utbildning Ab.
Process- Föräldrasamverkan.
Tel. +358 50 577 2548,
Anna.pensar-kuivamaki(at)folkhalsan.fi

Carina Gräsbeck

Processansvarig i Åboland
Carina Gräsbeck, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.
Process- Traumatiserade barn.
Tel. +358 46 920 2253, carina.grasbeck(at)abo.fi

Julia Qesteri

Processansvarig i Nyland
Julia Qesteri, Föreningen Luckan r.f.
Luckan integration.
Process- Systemiska orättvisor.
Tel. +358 50 307 5768, julia.qesteri(at)luckan.fi

Madelene Orre

Webb och kommunikationsansvarig
Madelene Orre, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.
Tel. +358 50 359 0413, madelene.orre(at)abo.fi

Roland Träskelin

Videoexpert
Roland Träskelin, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.
Tel. +358 50 478 2326, roland.traskelin(at)abo.fi