Born to be Diverse – Born to be Included

Tid: 26.10.2022 kl. 08.30 – 16.00
Plats: Georgsgatan 18, Helsingfors (streamas delvis)
Språk: Svenska och engelska
För vem: Alla som i sitt uppdrag inom offentlig, privat och frivillig sektor kan stöda barn och unga till en god inkludering: pedagoger, studiehandledare, kuratorer, vårdare, socialarbetare och många fler.
Talare: Ida Hummelstedt, Charlotte Sonne & Kaja Næss Johannessen
Anmälanhttps://crm.abo.fi/Events/1665/Apply
Sista dagen för anmälan är 11.10.2022

Hela programmet hittas här.


PROGRAM:

PROGRAM, kl:
08:30 – 09:00 Frukost och registrering
09:00 – 09:10 Moderator Ann-Jolin Grüne, Helsingfors stad
09:10 – 09:30 Välkommen från projektet
Linda Ahlbäck, projektledare, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
09:30 – 10:30 Pedagogik för social rättvisa: från att förstå de Andra till att bekämpa orättvisor
Presentationen fokuserar på hur vi kan vända blicken från att förstå de vi uppfattar som olika, till att granska normerna som skapar den Andre, samt placerar oss i ojämlika positioner i samhället. Ida Hummelstedt går igenom varför goda intentioner och välmenande integrations- eller mångkulturinsatser inte alltid räcker, samt vad en pedagogik för social rättvisa innebär, och hur pedagoger och personer som arbetar med integration kan använda sig av ett normkritiskt förhållningssätt i sitt arbete för att stöda jämlika möjligheter för alla. 
Ida Hummelstedt, PeD, Helsingfors universitet
10:30 – 10:45 Paus
10:45 – 11:45 The MindSpring project – evaluation of a peer-to-peer group program for refugees
MindSpring is a peer-to-peer program for refugees focusing on stress, trauma and life in exile. The program runs in Holland, Belgium, and most of Scandinavia. Through two mixed methods research projects the feasibility, acceptability and outcome of MindSpring has been evaluated. The results of these projects will be presented alongside challenges and lessons learned. 
Charlotte Sonne, Md, PHD, Competence Center for Transcultural Psychiatry (CTP), Denmark
11:45 – 12:45 Lunch
12:45 – 13:00 Presentationer av nya projekt (streamas ej)
13:00 – 14:00 Presentation av arbetet i Stig in2-projektets utvecklingsprocesser (streamas ej)
Anna Pensar-Kuivamäki, Carina Gräsbeck, Julia Qesteri
14:00 – 14:30 Kaffepaus
14:30 – 15:30 The Neurosequential Model – making everyday life easier for the child and the helper
Trauma and stressful life events affect children’s development and functioning.  Persistent, unpredictable and uncontrollable stress may lead to frequent activation of the child’s stress response system. If a child is overwhelmed or dysregulated, it will interfere with the child’s development and you may find the child less available for contact or challenging to help. Recent knowledge about brain development and functioning is helpful in understanding more about why this is so and what can be done to make everyday life easier for the child – and the helper. Kaja Næss Johannessen will use Dr Bruce Perry’s Neurosequential Model to shed light on the topic. 
Kaja Næss Johannessen, Psychologist specialist, NKS Østbytunet Center for
Treatment and Professional Development, Norway
15:30 – 15:40 Tack från projektet!
15:40 – Mingel