Konferens 23-24.11.2017

Liselott Forsmans föreläsningsunderlag: Undervisning som öppnar dörrar och bygger broar 24.11.2017

Mikaela Björklunds föreläsningsunderlag: Skolan som språkligt och kulturellt landskap 24.11.2017 (pdf)

Carina Rennermalms föreläsningsunderlag: Rinkebyskolan mitt i världens by 23.11.2017 (pdf)

Madelene Johanssons föreläsningsunderlag: Nyanländas lärande Gotland


Se (på) mig!

Om nyanlända barn och unga, social inkludering samt skolans roll för vägen in i samhället.

23-24.11.2017 vid Åbo Akademi, Strandgatan 2, Vasa.

ANMÄLAN senast 13.11.2017! OBS! Meddela även om du önskar delta på distans.

Torsdagen den 23 november inleds klockan 12.00 med  Välkomstkaffe och lunchsmörgås

Program i utskriftsformat: här

Rinkebyskolan – mitt i världens by

Rektor Carina Rennermalm, Rinkebyskola

En berättelse hur vi har arbetat i Rinkeby för att skapa bärande relationer mellan elev – föräldrar och skola genom samtal, föräldrautbildning genom att  vid återkommande tillfällen träffa föräldrar och förankra synsätt och arbetssätt hos dem.

I föreläsningen tar Carina även upp:

Made by Rinkeby – Ett entreprenöriellt förhållningssätt som gör våra elever anställningsbara

Samverkan skola, socialtjänst och polis – hur kan vi tillsammans minska polariseringen och ett ”vi – och dem”

13.30 – 14.15   Workshops

14.15  -14.45   Diskussion och sammanfattning

14.45 -15.00    Kaffe

15.00 -16.45    Hur nyanlända elever får oss att höja kvalitén i undervisningen

Madelene Johansson Projektledare Nyanländas lärande Region Gotland

Att ta emot nyanlända elever i de gotländska skolorna har fått oss att granska oss själva. Det som i början var tänkt att underlätta för våra Nyanlända visade sig också behövas för våra andra elever. Genom deltagaraktiva övningar kommer ni att få ta del av Gotlands utvecklingsarbete.

16.45 – 17.15  Diskussion och sammanfattning

Fredagen den 24.11 2017

10.00 -11.15    Undervisning som öppnar dörrar och bygger broar

Professor Liselott Forsman , Åbo Akademi

Föreläsningen tar upp undervisning och förhållningssätt i klassrummet som enligt forskning kan ge ökade förutsättningar för skolframgång och tvåvägsintegrering i en process som således inkluderar alla elever.

11.15 – 12.00  Diskussion

12.00 -13.00    Lunch

13.00 – 14.15   Värdefostran i heterogena skolmiljöer

Universitetslärare Mikaela Björklund, Åbo Akademi

Mikaela ger en inledande föreläsning om olika synsätt på och principer för värdefostran. I smågrupper får vi därefter diskutera temat utgående från deltagarnas egna erfarenheter och andra exempel.

14.15 – 14.45  Diskussion

14.45 – 15.15  Eftermiddagskaffe, avslutning och nätverksbildning