“Alone we can do so little – together we can do so much”

Tid: 12.11.2021 kl. 09.00-15.00 
Plats: Virtuellt 
Språk: Finska och svenska (en del av materialet översätts senare till engelska).
För vem: Alla som i sitt uppdrag inom offentlig, privat och frivillig sektor kan stöda barn och unga till en god inkludering: pedagoger, studiehandledare, kuratorer, vårdare, socialarbetare och många fler.
Anmälan: Deltagande är avgiftsfritt, anmäl dig här: https://crm.abo.fi/Events/1149/Apply

Hela programmet hittas här.


PROGRAM:

Under förmiddagen lyssnar vi till tre inbjudna talare vars erfarenheter, arbete eller forskning är knutet till projektets tre utvecklingsprocesser: systemiska orättvisor, traumatiserade barn och föräldrasamverkan.

Under eftermiddagen arrangeras en virtuell mässa. Mässan har sex Showcases som startar om var 20e minut. Deltagarna väljer i vilken ordning de vill ta del av dessa Showcases och vid vilken tidpunkt och alla hinner ta del av fyra presentationer. Vi skickar vidare instruktioner om den virtuella mässan en vecka på förhand.

Moderatorer för dagen: Ann-Jolin Grüne, Finlands flyktinghjälp.

kl. 09.00 – 12.00
09.00–09.15 Inledning och presentation av dagen
09.15–10.00 Usko itseäsi
Raghad Mshaweh, Monikulttuurikeskus Mimosa ry ja opiskelija.
10.15–11.00 Työkaluja ammattilaisten tueksi pakolaisperheiden kohtaamiseen
Sonja Sahla, sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri asiantuntija (TYKS). Pakolaisten mielenterveystyön osaamiskeskus (PALOMA-osaamiskeskus)/ PALOMA2-hanke.
11.15–12.00 Föräldrar som villkorad resurs – om uppväxtvillkor och drömmar om framtiden i en segregerad stad
Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings universitet.

kl.13.00 – 15.00.
13.00-13.10 Introduktion (Mainstage)

Alla Showcase nedan startar kl. 13:10, 13:30, 13:50, 14:10:

Finlands flyktinghjälp- Kamratstöd och det landsomfattande nätverket VeTo
Ala Saeed, kamratstödsplanerare och Ann-Jolin Grüne, Chef för samhällsengagemang, Finlands Flyktinghjälp (presentation på finska och svenska).

Finlands flyktinghjälp- Flyktingens väg till kommunen-utbildningen, Navigator 2.0 – projektet
Minna Savolainen, projektsakkunnig och Liselott Sundbäck, utbildningsplanerare/forskarstuderande, Navigator 2.0 – projektet (presentation på finska och svenska)

PALOMA-osaamiskeskus
Sonja Sahla, sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri asiantuntija (TYKS). Pakolaisten mielenterveystyön osaamiskeskus (PALOMA-osaamiskeskus)/PALOMA2- hanke.

Läksykummitoiminta
Henna Karhu ja Hannaleena Ahtiainen, Läksykummitoiminnan koordinaattorit, Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Granimodellen – avgiftsfria hobbyer för alla grundskolelever
Taru Ikäheimonen, Koordinator av Granimodellen, Grankulla stad.

Buddyschool
Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, Helsingin kaupunki.
Seija Pekkarinen ja Piia Saario, opettajia, Itäkeskuksen peruskoulu, Helsingin kaupunki.

14.30–14.45 Gemensam avslutning (Mainstage)