“If you want to treat me equally, you might have to treat me differently” 

Barn med posttraumatiskt stressyndrom (Frida Johansson Metso, på svenska)
Barn som upplevt en svår flykt från hemlandet eller som mött rasism i det nya landet kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom men med väldigt olika symptom. Hur kan vi som jobbar med barn identifiera och agera på rätt sätt för att stöda barnet?

Material från föreläsningen om processen traumatiserade barn: https://stiginastusisaan.com/wp-content/uploads/2021/01/Traumatisering-hos-barn-Stig-in-210122-Frida-Johansson-Metso.pdf


Föräldrasamverkan genom Mindspring (Tove Madsen, in English) 
För att alla barn ska ha samma möjligheter är det viktigt att deras föräldrar kan hjälpa dem att klara sig i det nya samhället. För att kunna göra detta behöver föräldrarna i sin tur stöd och vägledning. Därför presenterar vi den danska modellen för peer to peer coaching ”MindSpring”. 

Material från föreläsningen om processen föräldrasamverkan: PowerPoint-præsentation (stiginastusisaan.com)


Systemiska orättvisor, brister på flexibilitet i småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritidsverksamhet (Emmanuel Aquah, in English)

Barn som kommer från tredje land klarar sig statistiskt sämre i skolan än barn födda i Finland, något som framkommer exempelvis i Pisa-undersökningarna. En förklaring till detta kan vara att finländska barn trivs bättre och lär sig mer i de system vi byggt upp kring och i småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritidsverksamhet.  Men vilka är de hinder som förhindrar barn från tredje land att lyckas? 

Material från föreläsningen om processen systemiska orättvisor:
https://stiginastusisaan.com/wp-content/uploads/2021/01/Systemiska-orattvisor-forelasning-22.1.2021.pdf


En artikel om konferensen ingick i CLL:s nyhetsbrev (1/2021) och den hittas här: Tidig identifiering avgörande för integration av barn och unga med flyktingbakgrund | Åbo Akademi (abo.fi)