Forskarpresentationer

Forskarpresentation– Emmanuel Acquah
Emmanuel Acquah, verksam vid Åbo Akademi, har inom sin forskning fokuserat på olika aspekter av hur minoriteter bemöts i samhället och vad lärare behöver för att vara inkluderande i sin undervisning.”
Läs mer här…

Forskarpresentation- Laid Bouakaz
“Hur kan man på bästa sätt förhindra föreställningar om att det är det mångkulturella samhället som är källan till segregation, utanförskap, brott, skolmisslyckanden samt våld och vandalism i skolan?”
Läs mer här…

Forskarpresentation- Disa Bergnehr
Bergnehrs nuvarande forskning undersöker föräldraskap, familjeliv och skolgång, bland annat hur detta kan te sig för nyanlända föräldrar och barn med flyktingbakgrund.”
Läs mer här…

Forskarpresentation- Alemanji Aminkeng Atabong
“Vad menas då med antirasistisk fostran? Vad är det för skillnad mellan mångkulturell sådan och antirasistisk, eller finns det någon skillnad?”
Läs mer här…

Forskarpresentation- Mehrdad Darvishpour
“Vilka är förutsättningarna för ungdomars hälsa och välbefinnande och vilka resurser behöver utvecklas för att de i sin tur kan stärka ungdomarnas möjligheter till framtida utbildning, försörjning och arbete? Man ville göra ungdomarnas röster hörda, inte enbart forska om utan med dem.”
Läs mer här…