Utvecklingsprocessen för systemiska orättvisor

Inom Stigin2- projektet har de tre delarna, systemiska orättvisor, föräldrasamverkan och traumatiserade barn skilda utvecklingsprocesser. Processernas målsättning är kompetensutveckling och sektorövergripande utvecklingssamverkan för både personal och frivilliga som arbetar med barn och unga. Målet är att skapa jämlika villkor för alla barn oavsett bakgrund och underlätta integrationen i samhället så att alla kan bli delaktiga. … Continue reading Utvecklingsprocessen för systemiska orättvisor

Forskarpresentation- Alemanji Aminkeng Atabong

I december 2018 mötte projektet första gången Alemanji Aminkeng Atabong. Vi hade bjudit in honom till en av våra konferenser som behandlade Rasism, inkludering och förebyggande perspektiv och metoder i skolan. Tillsammans med andra inbjudna forskare och sakkunniga gav han sin syn på vad vi i Finland behöver tänka på för att inte bara minska riskerna för utestängning av nyanlända … Continue reading Forskarpresentation- Alemanji Aminkeng Atabong

Forskarpresentation- Medhrar Darvishpour

Blogginlägget är vår första artikel i en artikelsamling kring integration och inkludering av barn och unga. Här kan du läsa mer om syftet med samlingen: Forskning kring integration – Projektets uppgift (stiginastusisaan.com) I Stig in1 bjöd projektet vid ett flertal tillfällen in forskaren Mehrdad Darvishpour, verksam vid Mälardalens högskola. Darvishpour har under många år forskat kring ensamkommande … Continue reading Forskarpresentation- Medhrar Darvishpour

Forskning kring integration – Projektets uppgift

Tiden går snabbt, vårt projekt har snart varit verksamt i nio månader! Och med det konstaterandet vill vi introducera ytterligare en del i det stora pussel som Stig in2 – Born to be included utgör. För att kunna göra det tar vi först ett steg tillbaka till vår projektplan och hur vi formulerat det vi … Continue reading Forskning kring integration – Projektets uppgift

Projektgruppen tipsar: Webbsidan O-LIKA

Vi som arbetar med Stig in2 representerar flera organisationer. Tillsammans men också på skilda håll arbetar vi med olika typer av uppgifter och aktuella frågor. Centret för livslångt lärande som är den koordinerande parten för Stig in2 jobbar en hel del med lärarfortbildning, ofta med stöd av Utbildningsstyrelsen men också med stöd av ett antal fonder och stiftelser.  Vid årsskiftet avslutades ett av … Continue reading Projektgruppen tipsar: Webbsidan O-LIKA

Systemiska orättvisor som drabbar invandrarbarn men som kunde elimineras

Interaction Institute for Social Change | Artist: Angus Maguire.interactioninstitute.org and madewithangus.com. Det här är en fortsättning på texten ”Ord spelar roll” och som publicerades här den 22 februari 2021. Texten handlar om invandrarbarn och begreppet jämlikhet och hittas här: ORD SPELAR ROLL! (stiginastusisaan.com) Vi är ense om att det är bäst såväl för det enskilda … Continue reading Systemiska orättvisor som drabbar invandrarbarn men som kunde elimineras

Tidig identifiering avgörande för integration av barn och unga

“Barn och unga med invandrarbakgrund mår generellt sett sämre, har sämre utbildningsresultat och har en lägre sysselsättningsgrad. Det visar den färska forskningsrapporten Coming of Age in Exile – Health and Socio-Economic Inequalities in Young Refugees in the Nordic Welfare Countries. För att råda bot på det här efterlyser traumapsykolog Frida Johansson Metso tidig identifiering av symtom, en förståelse för … Continue reading Tidig identifiering avgörande för integration av barn och unga

SAVE THE DATE!

“If you want to treat me equally, you might have to treat me differently” Tid: 22.1.2021 kl. 10 – 14.00/14.30 Plats: Teams, länk sänds senare Konferensspråk: Svenska och engelskaFör vem: Alla som i sitt uppdrag inom offentlig, privat och frivillig sektor kan stöda barn och unga till en god inkludering: vårdare, socialarbetare, pedagoger, studiehandledare, kuratorer och många fler Talare: Traumapsykolog Frida Johansson Metso (SVE), MindSpring konsulent Tove Madsen (DAN), forskardoktor Emmanuel Aquah (FIN) Arrangör: Projekt ”Stig in2 Astu sisään2 Come in2 - Born to … Continue reading SAVE THE DATE!

Born to be included – ett nytt projekt för invandrarbarns bästa

Projekt Stig in! håller paus men är den första september 2020 tillbaka med Stig in2, Astu sisään2, Come in2 – Born to be included . Det nya projektet pågår till sommaren 2022 och kommer i sin verksamhet att helt fokusera på invandrade barn och ungdomar. Projektparterna är nu CLL Åbo Akademi i Vasa och Åbo, … Continue reading Born to be included – ett nytt projekt för invandrarbarns bästa

PROJEKT STIG IN! ASTU SISÄÄN! COME IN! 2017-2020 – EN ÖVERSIKT

Publicerad den 28 januari 2020 av Linda Ahlbäck och Robert Runeberg PROJEKTET STIG IN! ASTU SISÄÄN! COME IN! inleddes med ett löfte till finansiären Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF, att vi skulle arrangera tjugo tvådagarskonferenser kring temat integration runt om i Finland. Vi skulle fokusera på utsatta grupper flyktingar och till varje konferens skulle vi … Continue reading PROJEKT STIG IN! ASTU SISÄÄN! COME IN! 2017-2020 – EN ÖVERSIKT

PROJEKT STIG IN! ASTU SISÄÄN! COME IN! –

en tillbakablick och en framtidsspaning Projekt Stig in! Astu sisään! Come in! inledde sin verksamhet den första februari 2017 efter att ha beviljats finansiering från AMIF, Asyl- migrations- och integrationsfonden. Projektets bärande idé var att delta i integrationsarbetet av nyanlända genom att föra in forskning, expertis och erfarenhet från mer erfarna integrationsländer till Finland. Under de … Continue reading PROJEKT STIG IN! ASTU SISÄÄN! COME IN! –

KAN MAN FÖRSTÅ HUR DET ÄR ATT BLI UTSATT FÖR TORTYR?

Publicerad den 25 mars 2019 av Robert Runeberg Kan man förstå hur det är att bli utsatt för tortyr? På något sätt är svaret ja efter konferensen ”Att förstå trauma och resiliens bland vuxna flyktingar” på Norvalla den 7-8 mars. Konferensen lärde mig så mycket, dels fick jag veta om läget i Kongo-Kinshasa och Afghanistan … Continue reading KAN MAN FÖRSTÅ HUR DET ÄR ATT BLI UTSATT FÖR TORTYR?

MONIKULTTUURISTEN PERHEIDEN PALVELUT PUHUTTIVAT KIRKKONUMMELLA!

Publicerad den 14 februari  2019 av Julia Jänis & Kaisu Lempinen Stig in! –hanke ja Yhteinen kuntamme –hanke järjestivät lastensuojelua ja monikulttuurisia perheitä koskevan konferenssin 31.1. – 1.2. Kirkkonummella. Tilaisuuteen osallistui kahden päivän aikana n.50 henkilöä kunnista ja järjestöistä eri puolilta Suomea. Puheenvuoroja oli pienistä kunnista ja suuremmista kaupungeista Suomesta ja Ruotsista. Konferenssin puheenvuoroissa nousi … Continue reading MONIKULTTUURISTEN PERHEIDEN PALVELUT PUHUTTIVAT KIRKKONUMMELLA!

ETT ÅR KVAR I PROJEKTET STIG IN! ASTU SISÄÄN! COME IN!

Publicerad den 15 januari  2019 av Robert Runeberg Tänk att det redan har gått två år sedan projektet startade! Vi lovade förverkliga tjugo konferenser kring temat ”integration av utsatta grupper flyktingar” och nu är vi redan framme vid konferens femton. Vi har genomfört konferenser om ensamkommande flyktingbarn, om hjälp till traumatiserade flyktingar, om skolans och … Continue reading ETT ÅR KVAR I PROJEKTET STIG IN! ASTU SISÄÄN! COME IN!

RASISMEN – FINLANDS STÖRSTA UTMANING

Publicerad den 19 december 2018 av Robert Runeberg I slutet av  november utkom EU rapporten ”Being Black in the EU” som bygger på 12.000 personers erfarenhet av att ha afrikanskt ursprung och vara bosatt inom EU. Rapporten tar fasta vid tre former av rasism: Våld och trakasseri med rasistiskt motivEtnisk profilering (t.ex. att bli stoppad av polis … Continue reading RASISMEN – FINLANDS STÖRSTA UTMANING