From understanding others to acting for social justice

Within Finnish education, multicultural education has developed since the 1990’s as a field concentrating on how to receive immigrants in school and integrate them into our society (see, for example, Dervin et al., 2012 and Riitaoja, 2013). There has been a quite established thinking of “us” encountering the “culturally different Others”, and how to tolerate, … Continue reading From understanding others to acting for social justice

Förälder i fjärran land – om Sverige i migrationens tid  

Det är svårt att inte drabbas av det som just nu sker i de östra delarna av Europa. I spåren av Rysslands invasion i Ukraina och det stora antalet ukrainska familjer som tvingats på flykt aktualiseras återigen en fråga som varit föremål för stor uppmärksamhet under lång tid, och inte minst under det senaste decenniet: … Continue reading Förälder i fjärran land – om Sverige i migrationens tid  

Nya vägar för inkludering och delaktighet – eller konsten att skifta terräng?

Finland tar emot människor på flykt från olika delar av världen, och frågan om inkludering och delaktighet, men också ansvar, kräver svar – både på ett mer generellt plan och särskilt då det gäller barn och ungdomar. Det går inte att blunda längre, vi måste agera. Som ett viktigt led i detta är den nya … Continue reading Nya vägar för inkludering och delaktighet – eller konsten att skifta terräng?

Flykt – en av vår tids största utmaningar 

Rysslands invasion av Ukraina har på nytt satt flykt högt upp på både den politiska och mediala dagordningen. Senast det skedde var under åren kring 2015 när många flyktingar sökte skydd i Europa. Situationen för människor på flykt från Ukraina återaktualiserar för många frågan om flykt men för de människor runt om i världen som … Continue reading Flykt – en av vår tids största utmaningar 

Ny rapport om (integrering) inkludering på svenska

Hur ser den finlandssvenska integrationsstigen ut, vilka är förutsättningarna och finns det hinder? Den 16 december 2021 publicerade FSL – Finlands Svenska Lärarförbund - en rapport som vill ge svar på just de frågorna. Som upphovsman till rapporten står Max Willamo, student i rättsvetenskap. I samband med publiceringen arrangerade FSL ett informationstillfälle i vilket även … Continue reading Ny rapport om (integrering) inkludering på svenska

Hälsningar från MindSpring-ledaren i Närpes

Mitt namn är Ly (uttalas Li) och jag är utbildad Mindspringledare. I det här inlägget kommer jag att berätta lite om mig själv och om vår första pilotgrupp i Mindspring som började ifjol. Det började med att jag i höstas gick på en Mindspring kurs och fick träffa många nya människor från andra kulturer och … Continue reading Hälsningar från MindSpring-ledaren i Närpes

Forskarpresentation- Emmanuel Acquah

”Inklusivitet borde vara en pågående process” Emmanuel Acquah, verksam vid Åbo Akademi, har inom sin forskning fokuserat på olika aspekter av hur minoriteter bemöts i samhället och vad lärare behöver för att vara inkluderande i sin undervisning. Han nämner tre nyckelord för detta: kulturell, språklig och sensitiv. I artikeln ”Inklusivitet kräver ett modifierat system” publicerad … Continue reading Forskarpresentation- Emmanuel Acquah

Om flykt och förtroende – tankar från två konferenser

Vår projekttid och verksamhet blev en annan än vi tänkt oss. Ända sedan inledningen i september 2020 har vi som jobbar i projektet endast träffats på distans. På samma sätt har alla våra egna arrangemang och de vi deltagit i genomförts: framför en skärm. Naturligtvis fungerar det - det måste det göra – men man … Continue reading Om flykt och förtroende – tankar från två konferenser

Hur möta flyktingar med trauma?

Det var det övergripande temat för konferensen med samma namn som ordnades av Danish Refugee Council i Köpenhamn 2.12.2021. Medlemmar i Stig in2s projektteam fick en inbjudan från Danmark att delta i konferensen och det internationella MindSpring-möte som ordnades dagen efter dvs 3.12.2021. Vår lilla delegation utgjordes av tre personer, projektledare för Stig in2 Linda … Continue reading Hur möta flyktingar med trauma?

Forskarpresentation: Laid Bouakaz, Sverige

Redan under Stig in1 reflekterade vi inom projektet en hel del kring det att vara förälder. Alldeles speciellt på hur det är att vara förälder i ett annat land och i en annan kultur än det du växt upp i. Med ett annat bildningssystem och andra sätt att se på vad som förväntas av dig som förälder. En av de forskare vi … Continue reading Forskarpresentation: Laid Bouakaz, Sverige

En intensiv helg med MindSpring 3-6.9.2021

Första helgen i september var det då äntligen dags för det som jag som processansvarig för föräldrasamverkan så länge väntat på. Det var med pirr i magen och stor förväntan som vi på Norrvalla tog emot våra deltagare och blivande MindSpring-ledare vartefter de droppade in på hotellet från olika delar av Svenskfinland. Våra kursledare Jette … Continue reading En intensiv helg med MindSpring 3-6.9.2021

Projektets andra konferens 12.11.2021!

Vi ordnar vår andra konferens "Alone we can do so little - together we can do so much" virtuellt 12 november kl. 09.00-15.00. Integration och inkludering är inget som händer av sig självt. Det är heller inte något som en enskild person eller organisation kan åstadkomma utan det krävs ett nätverk av människor, organisationer och … Continue reading Projektets andra konferens 12.11.2021!

Kom med och utbilda dig till ledare inom MindSpring!

Den 3-6 september kl.09.00-16.00 ordnar vi en utbildning för ledare inom metoden MindSpring. Utbildningen äger rum vid den anrika, nyrenoverade Holmsgården vid Norrvalla, Vörå. Utbildningen arrangeras av projektet Stig in2, Astu sisään2, Come in2 och är därför avgiftsfri för deltagarna. Logi ordnas enligt behov vid Hotell Norrvalla. Hotellet erbjuder ett välutrustat gym inomhus, inomhuspool, bastu … Continue reading Kom med och utbilda dig till ledare inom MindSpring!

Forskning kring finlandssvensk integration – ny kartläggning

Istället för den utlovade texten kring Laid Bouakaz forskning, kommer istället här ett inlägg om en rykande färsk kartläggning kring finlandssvensk forskning om integration! Bouakaz forskning får ni bekanta er med i augusti.  Under vårvintern 2021 deltog undertecknad i ett informationstillfälle och en workshop som arrangerades av Migrationsinstitutet i samarbete med Bildningsalliansen. Syftet med tillfället var att berätta om den kartläggning som var på gång och samtidigt komplettera kartläggningen med deltagarnas erfarenheter kring genomförd forskning och deras syn på vad de eventuellt upplever fattas. Erfarenheter som nu finns samlade och hittas under rubriken ”Fältets röster för … Continue reading Forskning kring finlandssvensk integration – ny kartläggning

Traumainformerat arbetssätt – en enkel lösning på ett stort problem?

Då vi tillsammans med en grupp på ett dussin personer från olika kommuner och organisationer samlades den 19.5 för att få ta del av Stigin2 projektets traumaexperter, psykologerna Ferdinand Garoffs och Frida Johansson Metsos diskussionsinlägg, utgick vi ifrån följande frågeställningar: Vilken hjälp finns att få för barn med trauma i bagaget?Vilka organisationer kan ge råd … Continue reading Traumainformerat arbetssätt – en enkel lösning på ett stort problem?

Utvecklingsprocessen för systemiska orättvisor

Inom Stigin2- projektet har de tre delarna, systemiska orättvisor, föräldrasamverkan och traumatiserade barn skilda utvecklingsprocesser. Processernas målsättning är kompetensutveckling och sektorövergripande utvecklingssamverkan för både personal och frivilliga som arbetar med barn och unga. Målet är att skapa jämlika villkor för alla barn oavsett bakgrund och underlätta integrationen i samhället så att alla kan bli delaktiga. … Continue reading Utvecklingsprocessen för systemiska orättvisor