Om flykt och förtroende – tankar från två konferenser

Vår projekttid och verksamhet blev en annan än vi tänkt oss. Ända sedan inledningen i september 2020 har vi som jobbar i projektet endast träffats på distans. På samma sätt har alla våra egna arrangemang och de vi deltagit i genomförts: framför en skärm. Naturligtvis fungerar det - det måste det göra – men man … Continue reading Om flykt och förtroende – tankar från två konferenser

Hur möta flyktingar med trauma?

Det var det övergripande temat för konferensen med samma namn som ordnades av Danish Refugee Council i Köpenhamn 2.12.2021. Medlemmar i Stig in2s projektteam fick en inbjudan från Danmark att delta i konferensen och det internationella MindSpring-möte som ordnades dagen efter dvs 3.12.2021. Vår lilla delegation utgjordes av tre personer, projektledare för Stig in2 Linda … Continue reading Hur möta flyktingar med trauma?

Forskarpresentation: Laid Bouakaz, Sverige

Redan under Stig in1 reflekterade vi inom projektet en hel del kring det att vara förälder. Alldeles speciellt på hur det är att vara förälder i ett annat land och i en annan kultur än det du växt upp i. Med ett annat bildningssystem och andra sätt att se på vad som förväntas av dig som förälder. En av de forskare vi … Continue reading Forskarpresentation: Laid Bouakaz, Sverige

En intensiv helg med MindSpring 3-6.9.2021

Första helgen i september var det då äntligen dags för det som jag som processansvarig för föräldrasamverkan så länge väntat på. Det var med pirr i magen och stor förväntan som vi på Norrvalla tog emot våra deltagare och blivande MindSpring-ledare vartefter de droppade in på hotellet från olika delar av Svenskfinland. Våra kursledare Jette … Continue reading En intensiv helg med MindSpring 3-6.9.2021

Projektets andra konferens 12.11.2021!

Vi ordnar vår andra konferens "Alone we can do so little - together we can do so much" virtuellt 12 november kl. 09.00-15.00. Integration och inkludering är inget som händer av sig självt. Det är heller inte något som en enskild person eller organisation kan åstadkomma utan det krävs ett nätverk av människor, organisationer och … Continue reading Projektets andra konferens 12.11.2021!

Kom med och utbilda dig till ledare inom MindSpring!

Den 3-6 september kl.09.00-16.00 ordnar vi en utbildning för ledare inom metoden MindSpring. Utbildningen äger rum vid den anrika, nyrenoverade Holmsgården vid Norrvalla, Vörå. Utbildningen arrangeras av projektet Stig in2, Astu sisään2, Come in2 och är därför avgiftsfri för deltagarna. Logi ordnas enligt behov vid Hotell Norrvalla. Hotellet erbjuder ett välutrustat gym inomhus, inomhuspool, bastu … Continue reading Kom med och utbilda dig till ledare inom MindSpring!

Forskning kring finlandssvensk integration – ny kartläggning

Istället för den utlovade texten kring Laid Bouakaz forskning, kommer istället här ett inlägg om en rykande färsk kartläggning kring finlandssvensk forskning om integration! Bouakaz forskning får ni bekanta er med i augusti.  Under vårvintern 2021 deltog undertecknad i ett informationstillfälle och en workshop som arrangerades av Migrationsinstitutet i samarbete med Bildningsalliansen. Syftet med tillfället var att berätta om den kartläggning som var på gång och samtidigt komplettera kartläggningen med deltagarnas erfarenheter kring genomförd forskning och deras syn på vad de eventuellt upplever fattas. Erfarenheter som nu finns samlade och hittas under rubriken ”Fältets röster för … Continue reading Forskning kring finlandssvensk integration – ny kartläggning

Traumainformerat arbetssätt – en enkel lösning på ett stort problem?

Då vi tillsammans med en grupp på ett dussin personer från olika kommuner och organisationer samlades den 19.5 för att få ta del av Stigin2 projektets traumaexperter, psykologerna Ferdinand Garoffs och Frida Johansson Metsos diskussionsinlägg, utgick vi ifrån följande frågeställningar: Vilken hjälp finns att få för barn med trauma i bagaget?Vilka organisationer kan ge råd … Continue reading Traumainformerat arbetssätt – en enkel lösning på ett stort problem?

Utvecklingsprocessen för systemiska orättvisor

Inom Stigin2- projektet har de tre delarna, systemiska orättvisor, föräldrasamverkan och traumatiserade barn skilda utvecklingsprocesser. Processernas målsättning är kompetensutveckling och sektorövergripande utvecklingssamverkan för både personal och frivilliga som arbetar med barn och unga. Målet är att skapa jämlika villkor för alla barn oavsett bakgrund och underlätta integrationen i samhället så att alla kan bli delaktiga. … Continue reading Utvecklingsprocessen för systemiska orättvisor

Systemiska orättvisor- vad är det egentligen?

Många av begreppen inom temat för invandring och integration saknar en officiell definition. För att råda bot på denna brist har Arbets- och näringsministeriet tillsatt en arbetsgrupp som har definierat de begrepp som används i Lagen om främjande av integration (1386/2010). Jag har bekantat mig med ett utkast på ordlistan som skall publiceras under sommaren … Continue reading Systemiska orättvisor- vad är det egentligen?

Forskarpresentation- Alemanji Aminkeng Atabong

I december 2018 mötte projektet första gången Alemanji Aminkeng Atabong. Vi hade bjudit in honom till en av våra konferenser som behandlade Rasism, inkludering och förebyggande perspektiv och metoder i skolan. Tillsammans med andra inbjudna forskare och sakkunniga gav han sin syn på vad vi i Finland behöver tänka på för att inte bara minska riskerna för utestängning av nyanlända … Continue reading Forskarpresentation- Alemanji Aminkeng Atabong

Forskarpresentation- Medhrar Darvishpour

Blogginlägget är vår första artikel i en artikelsamling kring integration och inkludering av barn och unga. Här kan du läsa mer om syftet med samlingen: Forskning kring integration – Projektets uppgift (stiginastusisaan.com) I Stig in1 bjöd projektet vid ett flertal tillfällen in forskaren Mehrdad Darvishpour, verksam vid Mälardalens högskola. Darvishpour har under många år forskat kring ensamkommande … Continue reading Forskarpresentation- Medhrar Darvishpour

Forskning kring integration – Projektets uppgift

Tiden går snabbt, vårt projekt har snart varit verksamt i nio månader! Och med det konstaterandet vill vi introducera ytterligare en del i det stora pussel som Stig in2 – Born to be included utgör. För att kunna göra det tar vi först ett steg tillbaka till vår projektplan och hur vi formulerat det vi … Continue reading Forskning kring integration – Projektets uppgift

Projektgruppen tipsar: Webbsidan O-LIKA

Vi som arbetar med Stig in2 representerar flera organisationer. Tillsammans men också på skilda håll arbetar vi med olika typer av uppgifter och aktuella frågor. Centret för livslångt lärande som är den koordinerande parten för Stig in2 jobbar en hel del med lärarfortbildning, ofta med stöd av Utbildningsstyrelsen men också med stöd av ett antal fonder och stiftelser.  Vid årsskiftet avslutades ett av … Continue reading Projektgruppen tipsar: Webbsidan O-LIKA

Systemiska orättvisor som drabbar invandrarbarn men som kunde elimineras

Interaction Institute for Social Change | Artist: Angus Maguire.interactioninstitute.org and madewithangus.com. Det här är en fortsättning på texten ”Ord spelar roll” och som publicerades här den 22 februari 2021. Texten handlar om invandrarbarn och begreppet jämlikhet och hittas här: ORD SPELAR ROLL! (stiginastusisaan.com) Vi är ense om att det är bäst såväl för det enskilda … Continue reading Systemiska orättvisor som drabbar invandrarbarn men som kunde elimineras

Tidig identifiering avgörande för integration av barn och unga

“Barn och unga med invandrarbakgrund mår generellt sett sämre, har sämre utbildningsresultat och har en lägre sysselsättningsgrad. Det visar den färska forskningsrapporten Coming of Age in Exile – Health and Socio-Economic Inequalities in Young Refugees in the Nordic Welfare Countries. För att råda bot på det här efterlyser traumapsykolog Frida Johansson Metso tidig identifiering av symtom, en förståelse för … Continue reading Tidig identifiering avgörande för integration av barn och unga