• From understanding others to acting for social justice
  “In my thesis I ask us to re-articulate Finnishness so that everybody can be included, as well as to always, in every encounter and every policy text, apply an intersectional and dynamic view of identity. “
  Läs mer här…
 • Förälder i fjärran land – om Sverige i migrationens tid  
  “I spåren av Rysslands invasion i Ukraina och det stora antalet ukrainska familjer som tvingats på flykt aktualiseras återigen en fråga som varit föremål för stor uppmärksamhet under lång tid, och inte minst under det senaste decenniet: förutsättningarna för nyanlända migranter att under en turbulent tid finna sig till rätta och bli del av de samhällen de anlänt till.”
  Läs mer här…
 • Nya vägar för inkludering och delaktighet – eller konsten att skifta terräng?
  “Finland tar emot människor på flykt från olika delar av världen, och frågan om inkludering och delaktighet, men också ansvar, kräver svar – både på ett mer generellt plan och särskilt då det gäller barn och ungdomar. Det går inte att blunda längre, vi måste agera.”
  Läs mer här…
 • Flykt- en av vår tids största utmaningar
  “UNHCR:s senaste rapport från 2021 visade att i slutet av 2020 hade 82,4 miljoner människor tvingats lämna sina hem, cirka 35 miljoner av dessa var barn. Detta innebär att över 1% av världens befolkning på ett eller annat sätt är på flykt.”
  Läs mer här…