Born to be diverse – Born to be included, 26.10.22 kl. 8.30 – ca 16 i Helsingfors, G18 

För ungefär två månader sedan, den 31 juli, var det tänkt att vi skulle dra streck för vårt projekt. Då skulle verksamheten vara genomförd och våra slutprodukter snyggt förpackade. Det här innebär att ungefär nu skulle jag som projektledare tillsammans med mina medarbetare ha suttit och slutrapporterat. Vi skulle ha sammanställt, formulerat och reflekterat – har vi gjort vi det vi skulle, uppnådde vi våra mål? Men istället för att skriva rapport sitter jag här och skriver en annan typ av text: vi har fått förlängning av projekttiden och kommer istället att avsluta projektet den sista december i år. 

Varför söker man förlängning? Det kan bero på många olika orsaker men i vårt fall grundar det sig först och främst i att vi hade både behov av och möjlighet att göra det. Att driva projekt under pandemitid innebar mindre utgifter då verksamheten i huvudsak har genomförts virtuellt istället för fysiskt. Men även om virtuell verksamhet är mer ekonomisk är den kanske inte alltid optimal. I hopp om att vi under hösten skulle kunna möta er alla ”på riktigt” och även få tid att sprida våra erfarenheter och produkter, diskuterade vi med vår huvudfinansiär AMIF, anhöll om förlängning och fick glädjande nog möjlighet att fortsätta ännu några månader. 

Riktigt som på Strömsö har det dock inte gått. I september skulle vi dra en workshop på den SOSTE-kryssning som tyvärr blev inhiberad. Den här gången inte beroende på pandemi utan fartygsbrist. Vår publikation Stöd för barn med traumabakgrund – en broschyr för dig som kommer i kontakt med eller jobbar med barn från tredjeland med eventuell traumabakgrund får vi därför berätta om och sprida andra vägar. I september kommer vi att delta i De finlandssvenska integrationsdagarna och under hösten även arrangera några processträffar och publicera lärobjekt. Den 26 oktober kl. 8.30 – ca 16 blir det därefter dags för vår avslutningskonferens som arrangeras vid G18 i Helsingfors. Vi hoppas att så många av er reserverar datum och även kommer med på plats! Programmet finslipas som bäst men just nu och just här kan vi meddela detta: 

Under avslutningskonferensen vars rubrik är Born to be diverse – Born to be included, presenteras de lärobjekt och publikationer som projektet producerat och publicerat. I programmet medverkar bland andra Charlotte Kærgaard Sonne, seniorforskare vid Competence Center for Transcultural Psychiatry (CTP) i Danmark. Sonne forskar kring effekterna av peer-to-peer metoden MindSpring som piloterats i projektet men länge använts i Danmark. PeD Ida Hummelstedt pratar kring rubriken ”Pedagogik för social rättvisa: från att förstå de Andra till att bekämpa orättvisor” och Kaja Næss Johannessen som är psykologspecialist med fördjupning i klinisk arbete med barn och unga introducerar oss i NMT (Neuro Sequential Model of Therapeutics). Andreassen är verksam vid NKS Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling i Norge. 

Eftersom projektet stöds av AMIF, Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden, Svenska Kulturfonden och Aktiastiftelsen i Vasa är deltagandet avgiftsfritt. Projektet bjuder på frukost, lunch och fika. 100 deltagare ryms med och deadline för anmälan är den 11.10.2022. 

Anmäl er gärna redan idag via följande länk: https://crm.abo.fi/Events/1665/Apply 

Välkommen! 

Text: Linda Ahlbäck 


Lämna ett svar