Vi ordnar vår andra konferens “Alone we can do so little – together we can do so much” virtuellt 12 november kl. 09.00-15.00.

Integration och inkludering är inget som händer av sig självt. Det är heller inte något som en enskild person eller organisation kan åstadkomma utan det krävs ett nätverk av människor, organisationer och föreningar – ett helt samhälle.

Under konferensens förmiddag får vi lyssna in erfarenheter från inbjudna sakkunniga medan eftermiddagen tillägnas en virtuell mässa där olika projekt och organisationer presenterar sitt arbete. Talare är Sonja Sahla, Magnus Dahlstedt (SVE) m.fl. Vi presenterar fler talare och mässdeltagare inom kort, håll utkik på våra kanaler!

Deltagandet är avgiftsfritt.

Anmäl dig redan här- Sign up here.


Lämna ett svar