Projektgruppen tipsar: Webbsidan O-LIKA

Vi som arbetar med Stig in2 representerar flera organisationer. Tillsammans men också på skilda håll arbetar vi med olika typer av uppgifter och aktuella frågor. Centret för livslångt lärande som är den koordinerande parten för Stig in2 jobbar en hel del med lärarfortbildning, ofta med stöd av Utbildningsstyrelsen men också med stöd av ett antal fonder och stiftelser. 

Vid årsskiftet avslutades ett av de utvecklingsprojekt som just Utbildningsstyrelsen finansierat: O.LIKA – Styrka i mångfald. Inom projektet arbetade vi fram undervisningsmaterial kring temat kulturell mångfald, material som nu finns fritt tillgängligt på webben för er alla att använda. 

Med hjälp av webbsidan O.LIKA vill vi ge elever och lärare i årskurserna 4 – 9 en möjlighet att bättre förstå vad mångfald är och hur den visar sig i våra liv. Via de övningar som arbetats fram får man tillsammans möjlighet att tänka till, tänka efter och tänka om. Som lärare får man stöd i att driva mångfaldsarbete i klassrummet medan eleverna får nycklar till att öppna upp och reflektera över egna attityder och värderingar – varför reagerar jag som jag gör?  

Allt man finner på webbsidan, filmer, övningar etc, grundar sig i tanken om de mänskliga rättigheterna: rätten att vara människa och bli behandlad som en sådan. Materialet har utarbetats med läroplanen för den grundläggande utbildningen i åtanke, vars mål är att stöda eleverna att utveckla en mångsidig kompetens och växa som människa. Här finns beröringspunkter med läroplanens alla delområden, även om O.LIKA främst berör delområdet Kulturell och kommunikativ kompetens (K2): 

Eleverna växer upp i en värld som kännetecknas av kulturell och språklig mångfald och av olika religioner och åskådningar. Att leva på ett kulturellt hållbart sätt i en mångfacetterad miljö förutsätter kulturella färdigheter grundade på respekt för mänskliga rättigheter samt förmåga att kommunicera på ett hänsynsfullt sätt och kunna uttrycka sig själv och sina åsikter på olika sätt.  

Använd gärna materialet och våga ta diskussionen! 

www.o-lika.fi  

Linda Ahlbäck 

Leave a Reply