“If you want to treat me equally, 
you might have to treat me differently”
 

Tid: 22.1.2021 kl. 10 – 14.00/14.30 
Plats: Teams, länk sänds senare 
Konferensspråk: Svenska och engelska
För vem: Alla som i sitt uppdrag inom offentlig, privat och frivillig sektor kan stöda barn och unga till en god inkludering: vårdare, socialarbetare, pedagoger, studiehandledare, kuratorer och många fler 
Talare: Traumapsykolog Frida Johansson Metso (SVE), MindSpring konsulent Tove Madsen (DAN), forskardoktor Emmanuel Aquah (FIN) 
Arrangör: Projekt ”Stig in2 Astu sisään2 Come in2 – Born to be included, 2020-2022”, uppföljare till projektet ”Stig in! Astu sisään! Come in! 2017-2020”

ANMÄL DIG HÄR – SIGN UP HERE: https://crm.abo.fi/Events/808/Apply
Deadline 15.1.2021

Länk till program hittas här: PROGRAM

I FN:s Barnkonvention kan vi läsa att Barns rättigheter är de vuxnas skyldigheter, vi är skyldiga att alltid beakta barnens bästa i våra handlingar och beslut. För att barn och ungdomar som kommer till Finland från tredje land – utanför EU – ska få en jämlik chans att utvecklas och trivas i småbarnspedagogik, att nå skol- eller studieframgång i grundläggande utbildning eller att delta i fritidsverksamhet, kan vi inte utgå från att detta förverkligas utan att vi beaktar barnets unika situation. Stig in2 vill stöda barn genom att arbeta sektorövergripande samt fokusera på följande tre huvudspår som introduceras under konferensen:  

Barn med posttraumatiskt stressyndrom (Frida Johansson Metso, på svenska)

Barn som upplevt en svår flykt från hemlandet eller som mött rasism i det nya landet kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom men med väldigt olika symptom. Hur kan vi som jobbar med barn identifiera och agera på rätt sätt för att stöda barnet? 

Föräldrasamverkan genom Mindspring (Tove Madsen, in English) 

För att alla barn ska ha samma möjligheter är det viktigt att deras föräldrar kan hjälpa dem att klara sig i det nya samhället. För att kunna göra detta behöver föräldrarna i sin tur stöd och vägledning. Därför presenterar vi den danska modellen för peer to peer coaching ”MindSpring”. 

Systemiska orättvisor, brister på flexibilitet i småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritidsverksamhet (Emmanuel Aquah, in English)

Barn som kommer från tredje land klarar sig statistiskt sämre i skolan än barn födda i Finland, något som framkommer exempelvis i Pisa-undersökningarna. En förklaring till detta kan vara att finländska barn trivs bättre och lär sig mer i de system vi byggt upp kring och i småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritidsverksamhet.  Men vilka är de hinder som förhindrar barn från tredje land att lyckas? 

Mer information om programmet samt anmälningslänk sänds i december. 
Deltagande är avgiftsfritt. Välkommen! 

Frågor om projektet?
projektledare Linda Ahlbäck, linda.ahlback@abo.fi, +358 50 383 3837
Frågor om innehållet? innehållsansvarige Robert Runeberg, robert.runeberg@helsinki.fi, +358 50 588 3003


Lämna ett svar